Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Otwarcie Bloku Operacyjnego

09.05.2019

 


PROJEKT „ROZBUDOWA, NADBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA SZPITALA POWIATOWEGO ORAZ DOPOSAŻENIE ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W STRZYŻOWIE DOFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ VI „SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNA” DZIAŁANIE 6.2 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ PODDZIAŁANIE 6.2.1 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA.
 

 

Dzień 09.05.2019r. to dla ZOZ Strzyżów bardzo ważna data. Z wielką satysfakcją informujemy, że tego dnia odbyły się pierwsze zabiegi na nowo otwartym Bloku Operacyjnym. Dzięki realizacji Projektu „Rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania Szpitala Powiatowego oraz doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie" pozyskaliśmy nowoczesny Blok Operacyjny z 3 salami, zapleczem technicznym i socjalnym oraz nowoczesny sprzęt, m. in. lampy, stoły operacyjne, kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne, aparaty do znieczulenia oraz sprzęt artroskopowy i chirurgiczny.

Całkowity koszt Projektu to 23.254.322,59 zł, z czego kwota 9.999.999,98 zł. jest dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostałą kwotę 13.254.322,61 zł. stanowi w głównej mierze dotacja Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, które zdecydowało o dofinansowaniu tej niezbędnej inwestycji. Jesteśmy wdzięczni za podjęcie tak dużego i ważnego wyzwania, jakim jest realizacja projektu, gdyż bez tego niemożliwe byłoby istnienie naszej jednostki jako szpitala ze względu na bardzo wysokie standardy narzucone jednostkom szpitalnym w Polsce.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

 

 

 

 

11

2019-05-09

21

2019-05-09

34

2019-05-09

1

2019-05-09

12

2019-05-09

23

2019-05-09

24

2019-05-17

26

2019-05-09

31

2019-05-09

35

2019-05-09

39

2019-05-09

40

2019-05-09

42

2019-05-09

43

2019-05-09

45

2019-05-09


Powrót