Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Dane identyfikacyjne

Nazwa świadczeniodawcy:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie

Numer statystyczny GUS (REGON):

370482512

Numer Identyfikacji Podatkowej:

8191014861

Województwo:

podkarpackie

Powiat:

strzyżowski

Miejscowość:

Strzyżów

Gmina:

Strzyżów

Kod terytorialny (wg GUS):

1819045

Ulica, nr domu, nr lokalu:

Dąbrowskiego 10

Telefon:

(17)27 61 107

Fax:

(17)27 61 264

Adres e-mail:

sekretariat@zozstrzyzow.pl

Adres WWW:

www.zozstrzyzow.pl

Kod pocztowy:

38-100

Poczta:

Strzyżów

Status świadczeniodawcy:

samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Organ założycielski:

Powiat Strzyżowski

Podstawa działalności:

wpis do Rejestru Sądowego KRS 0000041737 z dnia 05.09.2001r.

Dyrektor:

Paweł Pikul

    Telefon:

(17)27 61 201

        Adres e-mail:

ppikul@zozstrzyzow.pl

Główny Księgowy:

Agnieszka Turoń

    Telefon:

(17)27 61 201, wew: 503

        Adres e-mail:

ksiegowosc@zozstrzyzow.pl

Nazwa oddziału banku:

Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podkarpacki

Numer konta:

90 1130 1105 0005 2048 4920 0008