Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Finanse


Majątek Szpitala na dzień 31.12.2020 r.
  1. Fundusz założycielski – 7 543 638,33 zł
  2. Aktywa trwałe – 32 888 904,69 zł w tym:
  • wartości niematerialne i prawne – 14 055,80 zł,
  • grunty – 95 278,00 zł,
  • budynki – 26 713 907,54 zł,
  • urządzenia techniczne i maszyny – 1 160 001,06 zł,
  • środki transportu – 361 906,67 zł,
  • inne środki trwałe – 4 390 099,28 zł,
  • środki trwale w budowie – 153 656,34 zł
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej ZOZ Strzyżów za 2019r..pdf | 16,3 MB

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej ZOZ Strzyżów za 2020r..pdf | 15,5 MB

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej ZOZ Strzyżów za 2021r.pdf | 14,5 MB

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.