Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kadra

Kierownik
Lek. med. Bogusław Zabrzycki - Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Z-ca Kierownika
Lek. med. Anna Śliwińska - Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Pielęgniarka oddziałowa
Piel. dypl. Krystyna Rozlepiło

Personel lekarski oddziału
Lek. med. Magdalena Leśniak - w trakcie specjalizacji z zakresu Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii pracują dwa zespoły pielęgniarskie:
  • jeden dla potrzeb anestezjologii
  • drugi dla potrzeb internsywnej terapii

Kontakt

Telefony na centrale szpitala
(17) 276 11 07
(17) 276 28 04
(17) 276 10 65
(17) 276 12 82

Ważne telefony oddziału
Kierownik oddziału – 17 27 74 385
Pielęgniarka oddziałowa - 17 27 74 369

 

Opis oddziału

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii udziela świadczeń w zakresie następujących procedur zdrowotnych:

  • Anestezjologii tj. wykonywania znieczulenia ogólnego lub przewodowego do zabiegów operacyjnych oraz celów diagnostycznych lub leczniczych;
  • Intensywnej terapii tj. postępowania mającego na celu podtrzymywanie funkcji życiowych oraz leczenie chorych w stanach zagrożenia życia;
  • Reanimacji tj. działania mającego na celu przerwania i odwrócenia procesu umierania
  • Leczenia bólu niezależnie od jego przyczyny.

Przy udzielaniu świadczeń z zakresu intensywnej terapii prowadzi się ciągłe, bezpośrednie monitorowanie podstawowych funkcji życiowych pacjentów.
Nad ciągłością pracy stałą gotowością czuwa 3 lekarzy anestezjologów oraz 20 pielęgniarek anestezjologicznych. Wszystkie pielęgniarki mają ukończony kurs kwalifikacyjny z anestezjologii i intensywnej terapii, Ekg, kurs kwalifikacyjny z opieki długoterminowej, kurs specjalistyczny z leczenia ran oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Cztery pielęgniarki są po studiach wyższych.