Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kadra

Kierownik
Lek. med. Bogusław Zabrzycki - Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Personel lekarski oddziału
Lek. med. Anna Śliwińska - Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Lek. med. Agnieszka Złotek - Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Lek. med. Kamila Głód - Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Lek. med. Beata Horeczy - Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lek. med. Magdalena Leśniak - w trakcie specjalizacji z zakresu Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Lek. med. Katarzyna Tomkiewicz - w trakcie specjalizacji z zakresu Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Pielęgniarka oddziałowa
Piel. dypl. Krystyna Rozlepiło

Na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii pracują dwa zespoły pielęgniarskie:
  • jeden dla potrzeb anestezjologii
  • drugi dla potrzeb internsywnej terapii

Kontakt

Telefony na centrale szpitala
(17) 276 11 07
(17) 276 28 04
(17) 276 10 65
(17) 276 12 82

Kierownik oddziału – 17 27 74 385
Pielęgniarka oddziałowa - 17 27 74 369

 

Opis oddziału

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii udziela świadczeń w zakresie następujących procedur zdrowotnych:

  • Anestezjologii tj. wykonywania znieczulenia ogólnego lub przewodowego do zabiegów operacyjnych oraz celów diagnostycznych lub leczniczych;
  • Intensywnej terapii tj. postępowania mającego na celu podtrzymywanie funkcji życiowych oraz leczenie chorych w stanach zagrożenia życia;
  • Reanimacji tj. działania mającego na celu przerwania i odwrócenia procesu umierania
  • Leczenia bólu niezależnie od jego przyczyny.

Przy udzielaniu świadczeń z zakresu intensywnej terapii prowadzi się ciągłe, bezpośrednie monitorowanie podstawowych funkcji życiowych pacjentów.