Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Kontakt

Kontakt:

Szpital Powiatowy w Strzyżowie
ul. 700-lecia 1
38-100 Strzyżów 

Przychodnia Powiatowa w Strzyżowie
38-100 Strzyżów
ul. 700-lecia 1 / ul. Parkowa 4
 
Administracja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie 
ul. Dąbrowskiego 10 
38-100 Strzyżów 

Regon: 370482512
NIP: 819-10-14-861
 

Centrala Szpital Powiatowy, Administracja

tel: 17 27 61 107, 17 27 61 065, 17 27 61 282, 17 27 62 804, 17 27 61 044
Szczegółowy wykaz najważniejszych telefonów

Rejestracja Przychodnia Powiatowa ul. 700-lecia
tel: 17 27 61 112 lub 17 27 74 363


Rejestracja Przychodnia Powiatowa ul. Parkowa
tel: 17 27 61 178

Szczegółowy wykaz najważniejszych telefonów do poradni i pracowni
 
Sekretariat
tel: (17)27 61 201
fax: (17)27 61 264
e-mail: sekretariat@zozstrzyzow.pl

Dział Zamówień Publicznych i Administracji
tel/fax: (17)27 61 058
e-mail: przetargi@zozstrzyzow.pl

Dział Farmacji Szpitalnej
tel: (17)27 64 685
e-mail: apteka@zozstrzyzow.pl

Kierownik Przychodni - mgr Jolanta Twaróg
tel: (17) 27 74 399, (17) 27 61 044 (wew. 218)
e-mail: jolanta.twarog@zozstrzyzow.pl