Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


inspektor ochrony danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych


Ewelina Kazalska
e-mail: iod@zozstrzyzow.pl
tel. +48 504 133 821