Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


RODO


Inspektor danych osobowych: Ewelina Kazalska-Chmiel

Kontakt: iod@zozstrzyzow.pl

Telefon: +48 504 133 821