Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Tomografia

Lokalizacja:
parter budynku Szpitala Powiatowego w Strzyżowie
ul.700-lecia 1
38-100 Stryżów


​Pracownia czynna:
poniedziałek - czwartek 08:00 - 14:00
piątek 12:00 - 17:00 

 

Podstawą do wykonania badania w ramach obowiązującej umowy jest skierowanie wystawione przez lekarza specjalistę, który ma podpisaną umowę z NFZ.
 

Skierowanie powinno zawierać:

– pieczątkę jednostki kierującej,

– pieczątkę lekarza,

– imię i nazwisko pacjenta,

– pesel pacjenta,

– numer umowy z funduszem zdrowia,

– rozpoznanie wraz z kodem choroby ICD10.

 

Badanie Tomografii Komputerowej można wykonać również odpłatnie.

 

UWAGA! Nie ma możliwości wykonania badania TK bez skierowania.


 

Rejestracja w Rejestracji RTG/USG/TK

od poniedziałku do piątku w godz.: 7:00 – 14:35

 • osobista lub

 • telefoniczna tel. /17/ 277 43 72

 

Należy dostarczyć skierowanie i na tej podstawie wyznacza się termin badania.

Podana godzina badania jest godziną orientacyjną.

 

W skład systemu tomografu wchodzi m.in.:

 • dwumonitorowa, lekarska stacja diagnostyczna posiadająca najnowocześniejsze, specjalistyczne oprogramowanie do zaawansowanej oceny różnych badań.

 • automatyczna, dwukomorowa strzykawka umożliwiająca bezpieczne i dokładne podawanie środka kontrastującego podczas wykonywanego badania.

 • sprzęt do nadzoru pacjenta w trakcie wykonywania badania.

 • informatyczny system opisowy RIS oraz obrazowy PACS.

 

W pracowni tomografii komputerowej wykonujemy badania:

 • badania głowy w ocenie struktur mózgowia jak i kości,

 • klatki piersiowej w chorobach płuc i śródpiersia, w tym ocena chorób śródmiąższowych, wczesna diagnostyka nowotworów oraz diagnostyka zatorowości płucnej,

 • jamy brzusznej i miednicy z podaniem środka kontrastowego, najczęściej badania wielofazowe do oceny narządów miąższowych lub w niektórych schorzeniach do oceny jelit,

 • kości, stawów szczególnie dla oceny zmian zwyrodnieniowych, zapalnych i pourazowych.
   

Na czym polega badanie?

Tomografia komputerowa jest to badanie profesjonalne, szybkie i bezbolesne. Badanie polega na zobrazowaniu ciała ludzkiego warstwa po warstwie w celu wykrycia lub wykluczenia choroby. Pacjent umieszczony na specjalnym ruchomym stole jest przesuwany do wnętrza aparatu, gdzie na specjalnej ramie, dookoła ciała pacjenta porusza się lampa wytwarzająca promieniowanie rentgenowskie. Powstające obrazy z każdego obrotu lampy wokół ciała pacjenta (360") są sumowane przez komputer i przedstawiane na monitorze jako obraz struktur anatomicznych z poszczególnej warstwy poprzecznej ciała osoby badanej. Radiolog analizuje uzyskane obrazy, a następnie wraz z opisem przekazuje je pacjentowi lub jego lekarzowi. Podczas badania pacjent leży nieruchomo, wykonując ewentualne polecenia przekazywane przez technika za pomocą systemu łączności intercom.

Badanie trwa od kilku do kilkunastu minut i może być w każdej chwili przerwane. W niektórych przypadkach dla wzmocnienia uzyskiwanego obrazu konieczne jest podanie środka kontrastującego, który w większości przypadków jest dobrze tolerowany przez pacjentów. Do badania z użyciem promieniowania rentgenowskiego konieczne jest skierowanie od lekarza.


 

UWAGA! Pacjent powinien poinformować personel wykonujący badanie o ewentualnych schorzeniach alergicznych.


 

Przeciwwskazaniem do badania jest ciąża.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej .


 

Pacjent do 18 r. życia zgłasza się na badanie z rodzicem lub opiekunem. Opiekunowie osób poniżej 16 roku życia mają obowiązek zgłoszenia się na badanie TK z Książeczką Zdrowia Dziecka w celu odnotowania wykonania procedury radiologicznej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 luty 2011r. wraz z późniejszymi zmianami).Jak się przygotować do badania:

 • przy badaniu głowy i szyi należy zdjąć wszystkie kolczyki, łańcuszki i inne ozdoby,

 • należy wyjąć aparat słuchowy,

 • jeśli pacjent przyjmuje na stałe leki, w dniu badania powinien je przyjąć zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego, natomiast chory na cukrzycę powinien umówić się na badanie wcześnie rano, zabrać ze sobą insulinę i pierwsze śniadanie,

 • nie należy jeść 6 godzin przed badaniem (lekarz radiolog może zlecić podanie środka kontrastowego). U pacjenta, u którego planowane jest podanie środka cieniującego dożylnie, zaleca się zgłoszenie na czczo (lub przynajmniej 6 godzin bez jedzenia), można pić wodę niegazowaną. Pacjent powinien być dobrze nawodniony (w dniu poprzedzającym zaleca się wypić 1,5 l wody niegazowanej.

 • osoba przyjmująca stałe leki powinna zażyć je jak zwykle, popijając małą ilością niegazowanej wody,

 • pacjentka karmiąca piersią nie powinna karmić przez następne 24 godziny po badaniu,

 • przed badaniem pacjent otrzymuje do wypełnienia ankietę istotną dla bezpiecznego wykonania badania,

 • do badania z użyciem środka kontrastowego wymagane jest każdorazowo dostarczenie aktualnego wyniku poziomu kreatyniny, eGFR, THS (i FT4 u pacjentów z chorobami tarczycy). Za aktualne wyniki uznajemy badania wykonane w okresie 21 dni poprzedzających badanie TK u osób zdrowych, wobec istnienia przesłanek wskazujących na zaburzenia czynności nerek - badania z ostatniego tygodnia,

 • pacjent powinien (dla właściwej oceny obrazów) przynieść wszystkie, istotne dla badania zdjęcia oraz opisy z poprzednich badań obrazowych - RTG, TK, MR i USG,

 • należy również dostarczyć karty informacyjne z przebytego leczenia.Po badaniu:

Po zakończonym badaniu pacjent przebywa jeszcze w pracowni około 30 min, po tym czasie usunięty u niego zostaje wenflon. W niektórych przypadkach po podaniu środka kontrastowego mogą u pacjenta wystąpić różnorodne reakcje alergiczne lub inne działania niepożądane jak: uczucie gorąca, nudności, wymioty, świąd lub zaczerwienienie skóry, pokrzywka, chrypka, kaszel, niepokój, bóle brzucha lub klatki piersiowej, kołatanie serca, obrzęk twarzy lub potliwość. Wystąpienie takich objawów należy niezwłocznie zgłosić pielęgniarce, która w porozumieniu z lekarzem podejmie właściwe działania.
Do kilku dni po badaniu z zastosowaniem środka kontrastowego należy spożywać większą ilość płynów.

 

Odbiór wyników:

Wynik badania, który składa się z opisu lekarskiego i obrazów zapisanych na płycie CD pacjent odbiera w terminie podanym przez rejestrację – maksymalny czas oczekiwania to 7 dni. Pacjent może odebrać wynik osobiście lub może to zrobić inna osoba na podstawie stosownego upoważnienia – druk upoważnienia do pobrania w Rejestracji RTG/USG/TK

 

Na życzenie pacjenta wydawane jest odpłatnie zdjęcie wydrukowane na kliszy.
 

Cennik badań - TK.pdf | 467,4 KB

Cennik badań - tomografia komputerowa w Strzyżowie