Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przetargi

Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na pakiety

Nazwa postępowania: Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na pakiety
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-19/17
Termin składania ofert: 26.09.2017, godz. 12:40
Ogłoszenie o zamówieniu 2017-09-18
1. SIWZ_Art.spozywcze_19_17 2017-09-18
2. Oferta cenowa 19_17 - zał. 1 2017-09-18
3. Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik nr 2 2017-09-18
4. Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt 23 ustawy-Pzp-Załącznik nr 3 2017-09-18
5._Formularz_Oferty_19_17 2017-09-18
6._Projekt_umowy_19_17 2017-09-18

Świadczenie usług pralniczych dla ZOZ Strzyżów

Nazwa postępowania: Świadczenie usług pralniczych dla ZOZ Strzyżów
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-18/17
Termin składania ofert: 31.08.2017, godz. 11:40
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf 2017-09-01
Informacja_z_otwarcia_ofert_ 18-17.xls 2017-08-31
Ogłoszenie o zamówieniu nr 576324 2017-08-23
1._SIWZ_18_17 2017-08-23
2. Załącznik nr 1-Oferta cenowa 2017-08-23
3. Załącznik nr 2 do SIWZ 2017-08-23
4. Załącznik nr 5 do SIWZ 2017-08-23
5. Formularz oferty 2017-08-23
6. Projekt umowy PRANIE 2017-08-23

DOSTAWA LEKÓW

Nazwa postępowania: DOSTAWA LEKÓW
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-17/17
Termin składania ofert: 25.09.2017, godz. 10:00
Ogłoszenie o zamówieniu 2017-08-17
1. SIWZ 2017 2017-08-17
2. Załącznik nr 1 Formularze asortymentowo-cenowe 2017-08-17
3._Załącznik nr 2 JEDZ 2017-08-17
4. Załącznik nr 3 Oświadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp 2017-08-17
5. Formularz Oferty 17-17 2017-08-17
6. Projekt umowy 17-17 2017-08-17
Zapytania i wyjasnienia nr 1 2017-09-07
ZMIANA Załącznika nr 1 2017-09-07
ZMIANA Formularza Oferty 17-17 2017-09-07
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 2017-09-07
Zapytania i wyjasnienia nr 2 2017-09-08
Zapytania i wyjasnienia nr 3 2017-09-13

Dostawa drobnego sprzętu medycznego z podziałem na pakiety

Nazwa postępowania: Dostawa drobnego sprzętu medycznego z podziałem na pakiety
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-14/17
Termin składania ofert: 11.08.2017, godz. 12:40
Ogłoszenie o zamówieniu nr 550810 2017-07-20
1. SIWZ_Dostawa_drobnego_sprzętu_medycznego__z_podziałem_na_pakiety__17 2017-07-20
2._Załącznik_nr_1_Oferta_cenowa14_17_(1) 2017-07-20
3. Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik nr 2 2017-07-20
4. Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt 23 ustawy-Pzp-Załącznik nr 3 2017-07-20
5. Projekt_umowy 2017-07-20
6._Formularz_oferty__17 2017-07-20
Przesuniecie terminu składania i otwarcia ofert 2017-07-25
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2017-07-25
Zmiana SIWZ 2017-07-25
Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert 2017-07-28
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2017-07-28
Zmiana SIWZ II 2017-07-28
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2017-08-01
Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert 2017-08-01
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2017-08-03
Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert IV 2017-08-03
Odpowiedzi na pytania 14_17 2017-08-08
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2017-08-08
Podział pakietu 25 2017-08-08
Formularz oferty po zmianach 2017-08-08
Zmiana odpowiedzi na pytanie 119 2017-08-08
Informacja z otwarcia ofert 2017-08-14
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w poszczególnych pakietach 2017-08-22
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych 2017-08-25
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Cz. I 2017-09-06
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Cz. II 2017-09-15

Dostawa taśm do ACL oraz igieł do przeszywacza

Nazwa postępowania: Dostawa taśm do ACL oraz igieł do przeszywacza
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-15/17
Termin składania ofert: 27.07.2017, godz. 12:40
Ogłoszenie o zamówieniu 2017-07-19
1. SIWZ_15_17 2017-07-19
2._Formularz_cenowy-załącznik_nr__1 2017-07-19
3._Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 2017-07-19
4._Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 2017-07-19
5._Formularz_Oferty 2017-07-19
6._Projekt_umowy 2017-07-19
Informacje_z_otwarcia_ofert_z_dnia_27.07.2017 2017-07-27
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2017-07-28
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 25 26