Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przetargi

Usługi asysty technicznej rozumianej jako nadzór autorski oraz...

Nazwa postępowania: Usługi asysty technicznej rozumianej jako nadzór autorski oraz serwis zintegrowanego systemu informatycznego ZOZ Strzyżów z podziałem na pakiety
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-1/21, ID: 755388b3-ce04-4c4d-b11e-d6c866e01511
Termin składania ofert: 24.03.2021, godz. 10:00
Ogłoszenie BZP 2021BZP 0001853901 z dnia 2021.03.16.pdf 2021-03-16

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Nazwa postępowania: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
Numer postępowania:
Termin składania ofert:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2021-02-10
Korekta planu postępowań na 2021r. 2021-04-01
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 52 53