Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przetargi

Dostawa gazów medycznych i ciekłego azotu

Nazwa postępowania: Dostawa gazów medycznych i ciekłego azotu
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-16/18
Termin składania ofert: 02.07.2018, godz. 12:40
Ogloszenie o zamowieniu 2018-06-22
1. SIWZ_16_18 2018-06-22
2. Formularz asortymentowo-cenowy Zal. nr 1 2018-06-22
3. Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 2018-06-22
4. Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 2018-06-22
5. Formularz oferty 2018-06-22
6. Projekt umowy 2018-06-22

Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich w trybie z. o c.

Nazwa postępowania: Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich w trybie z. o c.
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-12/18
Termin składania ofert: 13.06.2018, godz. 12:40
Informacje_z_otwarcia_ofert_z_dnia_13.06.2018 2018-06-13
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12_18 2018-06-21

Dostawa mięsa i wyrobów wieprzowych

Nazwa postępowania: Dostawa mięsa i wyrobów wieprzowych
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-17/18
Termin składania ofert: 19.06.2018, godz. 12:40
Ogłoszenie nr 571212.docx 2018-06-11
1. SIWZ_Art.spozywcze_17_18 2018-06-11
2. Oferta_cenowa-zal._nr_1 2018-06-11
3. Szczegółowe_opisy_przedmiotu_zamówienia_dot._mięsa_i_wyrobów_wieprzow... 2018-06-11
4. Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik nr 2.doc 2018-06-11
5. Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt 23 ustawy-Pzp-Załącznik nr 3.doc 2018-06-11
6. Formularz_Oferty.doc 2018-06-11
7. Projekt_umowy.doc 2018-06-11
Informacje_z_otwarcia_ofert_z_dnia_ 19.06.2018r. 2018-06-19

Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na pakiety

Nazwa postępowania: Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na pakiety
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-13/18
Termin składania ofert: 12.06.2018, godz. 12:40
Ogłoszenie o zamówieniu nr 565853-N-2018 2018-06-04
1._SIWZ_Art.spozywcze_13_18 2018-06-04
2._Oferta_cenowa_13_18_-_zał._1 2018-06-04
3._Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 13_18 2018-06-04
4._Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 13_18 2018-06-04
5._Formularz_Oferty_13_18 2018-06-04
6._Projekt_umowy_13_18 2018-06-04
Informacje_z_otwarcia_ofert 12.06.2018 2018-06-13

Dostawa produktów mleczarskich, mięsa i produktów mięsnych

Nazwa postępowania: Dostawa produktów mleczarskich, mięsa i produktów mięsnych
Numer postępowania: ZOZ.ZP-11/18
Termin składania ofert: 11.06.2018, godz. 12:40
Ogłoszenie_nr_565215-N-2018 2018-06-01
1. SIWZ_Art.spozywcze_11/18 2018-06-01
2. Oferta_cenowa-zal._nr_1 2018-06-01
3. Szczegółowe_opisy_przedmiotu_zamówienia_dot._mięsa_i_wyrobów_mięsnych 2018-06-01
4. Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik nr 2 2018-06-01
5. Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt 23 ustawy-Pzp-Załącznik nr 3 2018-06-01
6. Formularz_Oferty 2018-06-01
7. Projekt_umowy 2018-06-01
Informacje_z_otwarcia_ofert_z_dnia_11.06.2018r. 2018-06-11
Zawiadomienie o unieważnieniu w pakiecie nr 1.pdf 2018-06-12
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 11_18 2018-06-14
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 30 31