Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przetargi

KONKURS OFERT ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Nazwa postępowania: KONKURS OFERT ŚWIADCZENIA MEDYCZNE
Numer postępowania:
Termin składania ofert: 19.02.2020, godz. 10:00
ogłoszenie.doc 2020-02-13
Oferta FORMULARZ DO WYPEŁNIENIA.doc 2020-02-13
szczegółowe warunki.doc 2020-02-13
projekt badania tomografii komputerowej.doc 2020-02-13
projekt opis badań rtg, USG. USG Dopller.doc 2020-02-13
projekt umowy ratownicy.doc 2020-02-13
projekt umowy oddział chirurgii.doc 2020-02-13
projekt umowy poradnia.doc 2020-02-13
projekt umowy POZ ratownik.doc 2020-02-13
projekt umowy RTG,TK - teleradiologia.doc 2020-02-13
projekt_umowy_POZ_lekarz.doc 2020-02-13
Odpowiedź z dnia 17.02.2020.docx 2020-02-17

DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKICH MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH

Nazwa postępowania: DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKICH MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-3/20
Termin składania ofert: 17.01.2020, godz. 12:40
Ogłoszenie nr 501062-N-2020 z dnia 2020-01-08 r. 2020-01-08
1. SIWZ Art.spozywcze 3_20 2020-01-08
2. Oferta cenowa-Załącznik nr 1 2020-01-08
3. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia dot. mięsa i wyrobów mięsnych... 2020-01-08
4. Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik nr 2 2020-01-08
5. Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt 23 ustawy-Pzp-Załącznik nr 3 2020-01-08
6. Formularz Oferty 2020-01-08
7. Projekt umowy 2020-01-08
Przesuniecie terminu składania i otwarcia ofert na 17.01.2020 2020-01-16
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-01-16
Informacje_z_otwarcia_ofert_z_dnia_17.01.2020r. 2020-01-17
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2020-01-27
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 45 46