Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przetargi

Dostawa gazów medycznych

Nazwa postępowania: Dostawa gazów medycznych
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-17/19
Termin składania ofert: 30.08.2019, godz. 12:40
Ogloszenie o zamowieniu 2019-08-22
1. SIWZ_17_19 2019-08-22
2. Formularz cenowy Zal. nr 1 2019-08-22
3. Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 2019-08-22
4. Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 2019-08-22
5. Formularz oferty 2019-08-22
6. Projekt umowy 2019-08-22

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

Nazwa postępowania: Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych
Numer postępowania:
Termin składania ofert: 10.09.2019, godz. 10:00
Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia medyczne 2019-08-16
Szczegółowe warunki konkursu na świadczenie medyczne 2019-08-16
Oferta formularz do wypełnienia 2019-08-16
Projekt umowy lekarze PRM 2019-08-16
Przesunięcie terminu składania ofert 2019-08-22

Dostawa mebli wraz z montażem z podziałem na pakiety- etap 3

Nazwa postępowania: Dostawa mebli wraz z montażem z podziałem na pakiety- etap 3
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-25/19
Termin składania ofert: 23.08.2019, godz. 13:00
Ogłoszenie BZP nr 584405 z dnia 08.08.2019.docx 2019-08-08
1._SIWZ_ETAP 3 Dostawa mebli wraz z montażem 25_19.doc 2019-08-08
2. Załącznik nr 1 formularz asortymentowo-cenowy.xlsx 2019-08-08
2a. Rys. 1-31.pdf 2019-08-08
2b. Rys. 32.pdf 2019-08-08
3._Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2.doc 2019-08-08
4._Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3.doc 2019-08-08
5._Formularz_Oferty .doc 2019-08-08
6. Projekt umowy.docx 2019-08-08
7. Odpowiedzi na pytanie 2019-08-13
8. Odpowiedzi na pytanie II 2019-08-13
9. Odpowiedzi na pytanie III 2019-08-14
10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-08-16
11.Przesunięcie terminu składania ofert 2019-08-16
12. Odpowiedzi na pytanie IV 2019-08-19

TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH powtórzenie

Nazwa postępowania: TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH powtórzenie
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-24/19
Termin składania ofert: 08.08.2019, godz. 12:40
Ogłoszenie BZP nr 581002 z dnia 31.07.2019.docx 2019-07-31
1. SIWZ_24-19.doc 2019-07-31
2. Zalacznik nr 1 - Formularz cenowy.xls 2019-07-31
3. Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2.doc 2019-07-31
4. Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3.doc 2019-07-31
5._Formularz_Oferty.doc 2019-07-31
6. Projekt umowy.doc 2019-07-31
Klauzula RODO w zamówieniach publicznych ZOZ Strzyżów.docx 2019-08-02
Informacja z otwarcia ofert 2019.08.08.pdf 2019-08-08
Zawiadomienie o wyborze oferty 2019.08.08.pdf 2019-08-08

Transport i utylizacja odpadów medycznych z podziałem na pakiety

Nazwa postępowania: Transport i utylizacja odpadów medycznych z podziałem na pakiety
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-23/19
Termin składania ofert: 30.07.2019, godz. 12:40
Ogłoszenie BZP nr 577037 z dnia 22.07.2019.docx 2019-07-22
Klauzula RODO w zamówieniach publicznych ZOZ Strzyżów.docx 2019-07-22
Informacje_z_otwarcia_ofert 30.07.2019.pdf 2019-07-30
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf 2019-07-31
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 40 41