Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przetargi

DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKICH MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH

Nazwa postępowania: DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKICH MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-3/20
Termin składania ofert: 17.01.2020, godz. 12:40
Ogłoszenie nr 501062-N-2020 z dnia 2020-01-08 r. 2020-01-08
1. SIWZ Art.spozywcze 3_20 2020-01-08
2. Oferta cenowa-Załącznik nr 1 2020-01-08
3. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia dot. mięsa i wyrobów mięsnych... 2020-01-08
4. Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik nr 2 2020-01-08
5. Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt 23 ustawy-Pzp-Załącznik nr 3 2020-01-08
6. Formularz Oferty 2020-01-08
7. Projekt umowy 2020-01-08
Przesuniecie terminu składania i otwarcia ofert na 17.01.2020 2020-01-16
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-01-16
Informacje_z_otwarcia_ofert_z_dnia_17.01.2020r. 2020-01-17

Dostawa paliw dla ZOZ Strzyżów

Nazwa postępowania: Dostawa paliw dla ZOZ Strzyżów
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-1/20
Termin składania ofert: 10.01.2020, godz. 12:40
Ogłoszenie nr 500157 2020-01-02
1. SIWZ_Dostawa_paliw 1_20 2020-01-02
2._Formularz_oferty 2020-01-02
3._Oswiadczenie_z_art_25a_ust_1_ustawy_Pzp_Załącznik_nr_1 2020-01-02
4._Oswiadczenie_z_art_24_ust_1_pkt__23__ustawy_Pzp_Załącznik_nr_2 2020-01-02
5._Projekt_umowy_1_20 2020-01-02
6. Odpowiedź na pytania 2020-01-07
Informacje_z_otwarcia_ofert 2020-01-10
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2020-01-16

Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich

Nazwa postępowania: Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-36/19
Termin składania ofert: 30.12.2019, godz. 13:00
Informacja z otwarcia ofert z dnia 30.12.2019 2019-12-30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2020-01-02

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej z podziałem na pakiety

Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu i aparatury medycznej z podziałem na pakiety
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-35/19
Termin składania ofert: 20.12.2019, godz. 11:40
Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 634832 z dnia 10.12.2019 2019-12-10
1._SIWZ_6.2.1_Dostawa sprzętu medycznego 35_19 2019-12-10
2. OPZ pak. 1 USG z 4 głowicami 2019-12-10
2. OPZ pak. 2 Kardiomonitor 2019-12-10
2. OPZ pak. 3 Przyłóżkowy aparat RTG 2019-12-10
2. OPZ pak. 4 Ramię C 2019-12-10
2. OPZ pak. 5 Łóżko-Pracownia Endoskopii 2019-12-10
2. OPZ pak. 6 Łóżko anestezjologiczne 2019-12-10
2. OPZ pak. 7 Przenośnik taśmowo-rolkowy 2019-12-10
2. OPZ pak. 8 Podkład żelowy na stół operacyjny 2019-12-10
2. OPZ pak. 9 Stoliki narzędziowe i mayo 2019-12-10
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 2019-12-10
4. Zał.. 3 Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp 2019-12-10
5. Formularz oferty z załącznikie asortymentowo-cenowym 2019-12-10
6. Projekt umowy sprzet medyczny 2019-12-10
7. KLAUZULA RODO 2019-12-10
8. Odpowiedź 1 zmiana terminu skł. i otw. ofert.docx 2019-12-16
Zmiana ogłoszenia-ogłoszenie nr 540274650.docx 2019-12-16
9. Odpowiedź 2 .docx 2019-12-16
10._Odpowiedź_3 zmiana terminu skł. i otw. ofert 2019-12-17
Zmiana ogłoszenia BZP-ogłoszenienr 540275447 2019-12-17
35_19 Zestawienie ofert z dnia 20.12.2019r.pdf 2019-12-20
Unieważnienie pak. 1 i 5 2019-12-31
Rozstrzygnięcie pak. 2, 6, 7, 8 i 9 2020-01-02
Rozstrzygnięcie pak. 3 i 4 2020-01-13
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 44 45