Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przetargi

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie...

Nazwa postępowania: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I OBSŁUGI BANKU KRWI W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ZOZ STRZYŻÓW W POWIĄZANIU Z NAJMEM POMIESZCZEŃ, URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA
Numer postępowania:
Termin składania ofert: 04.11.2021, godz. 10:00
OGŁOSZENIE_O_KONKURSIE_OFERT 2021-10-22
1._SZCZEGÓŁOWE_WARUNKI_KONKURSU 2021 2021-10-22
Załącznik nr 1 miesięczny panel badań 2021-10-22
Załącznik nr 2 Wykaz Pracowników 2021-10-22
Załącznik nr 3 Prac. Analityczna - wykaz sprzętu 2021-10-22
2. Oferta_na_udzelanie_świadczeń_zdrowotnych 2021-10-22
3. ZOZ-Umowa_podwykonawstwa_LABORATORIUM 2021-10-22

Dostawa opatrunków i akcesoriów do podciśnieniowej terapii ran wraz...

Nazwa postępowania: Dostawa opatrunków i akcesoriów do podciśnieniowej terapii ran wraz z dzierżawą urządzeń
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-15/21
Termin składania ofert: 29.09.2021, godz. 12:00
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl 

Numer ogłoszenia BZP: 2021/BZP 00186726/01
Identyfikator postępowania: 69a94c83-c136-47c8-bcd0-564f8190a912
Ogłoszenie o zamówieniu 2021-09-21

Dostawa leków do ZOZ Strzyżów

Nazwa postępowania: Dostawa leków do ZOZ Strzyżów
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-14/21
Termin składania ofert: 13.10.2021, godz. 10:00
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl 

Numer ogłoszenia DzUUE: 2021/S 176-456317
Identyfikator postępowania: f604ff19-bf00-4290-a75f-af01d8460753
Ogłoszenie o zamówieniu 2021-OJS176-456317-pl 2021-09-10
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021-OJS186-482782-pl 2021-09-24
II Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021-OJS189-491616-pl 2021-09-29
III Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021-OJS193-502513-pl 2021-10-05
IV Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021-OJS197-513731-pl 2021-10-11

Dostawa akcesoriów do artroskopii i substytuty kości

Nazwa postępowania: Dostawa akcesoriów do artroskopii i substytuty kości
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-13/21
Termin składania ofert: 16.09.2021, godz. 10:00
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00174334/01
Identyfikator postępowania: 350e8528-92ec-4658-a635-3523c2846883
Ogłoszenie o zamówieniu 2021BZP0017433401 2021-09-08

Dostawa drobnego sprzętu medycznego z podziałem na pakiety

Nazwa postępowania: Dostawa drobnego sprzętu medycznego z podziałem na pakiety
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-12/21
Termin składania ofert: 01.09.2021, godz. 10:00
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl 

Numer ogłoszenia BZP: 2021/BZP 00158019/01
Identyfikator postępowania: 9ba70716-185b-4e67-9076-a7697e27a1b9
12_2021 Ogłoszenie o zamówieniu 2021_BZP 0015801901. 2021-08-24
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 54 55