Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przetargi

Dostawa LEKÓW

Nazwa postępowania: Dostawa LEKÓW
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-23/18
Termin składania ofert: 15.03.2019, godz. 10:00
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-10-22
1._SIWZ_Dostawa_leków_23_18 2018-10-22
2. Zalacznik nr 1 Formularze asortymentowo-cenowe 2018-10-22
3._Zał._2__JEDZ 2018-10-22
4._Zał._2a_Instrukcja_wypełniania_JEDZ 2018-10-22
5. Załącznik nr 3 Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp 2018-10-22
6. Formularz Oferty 23-18 2018-10-22
7. Projekt umowy 23-18 2018-10-22
8._KLAUZULA_RODO 2018-10-22

Dostawa drobnego sprzętu medycznego z podziałem na pakiety

Nazwa postępowania: Dostawa drobnego sprzętu medycznego z podziałem na pakiety
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-24/18
Termin składania ofert: 25.10.2018, godz. 12:40
Ogłoszenie nr 634357 2018-10-17
1. SIWZ 24_18 2018-10-17
2. Formularz cenowy - Załącznik nr 1 2018-10-17
3. Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik nr 2 2018-10-17
4. Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt 23 ustawy-Pzp-Załącznik nr 3 2018-10-17
5. Projekt umowy 2018-10-17
6. Formularz oferty 24_18 2018-10-17

Dostawa materiałów szewnych i innych materiałów medycznych

Nazwa postępowania: Dostawa materiałów szewnych i innych materiałów medycznych
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-21/18
Termin składania ofert: 02.10.2018, godz. 12:40
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-09-21
1. SIWZ_21 2018-09-21
2. Zał. nr 1 Formularz cenowo-ofertowy 2018-09-21
3. Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 2018-09-21
4. Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 2018-09-21
5. Formularz Oferty 2018-09-21
6. Projekt umowy 2018-09-21
7. MODYFIKACJA PAKIETU NR 9 2018-09-24
7a. ZMIANA PAK.9 Zał._nr_1_Formularz_cenowo-ofertowy 2018-09-24
8. Zapytania i wyjasnienia. Zmiana terminu składania ofert 2018-09-27
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-09-27
Informacje_z_otwarcia_ofert_z_dnia_02.10.2018 2018-10-02
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postęp... 2018-10-18

Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na pakiety

Nazwa postępowania: Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na pakiety
Numer postępowania: ZOZ.ZP.382-22/18
Termin składania ofert: 18.09.2018, godz. 12:40
Ogłoszenie o zamowieniu nr 614616 2018-09-10
1._SIWZ_Art.spozywcze_22_18 2018-09-10
2._Oferta_cenowa_22_18_-_zał._1 2018-09-10
3._Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 22_18 2018-09-10
4._Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 22_18 2018-09-10
5._Formularz_Oferty_22_18 2018-09-10
6._Projekt_umowy_22_18 2018-09-10
7._Odpowiedź na zapytanie 2018-09-12
Informacje_z_otwarcia_ofert 18.09.2018 2018-09-18
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2018-09-24
Zawiadomienie o wyborze Pak. 7 Jajka kurze 2018-10-11
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 32 33