Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przetargi

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie BADANIA...

Nazwa postępowania: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie BADANIA HISTOPATOLOGICZNICZNE
Numer postępowania:
Termin składania ofert: 12.12.2019, godz. 11:00
1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BADANIA HISTOPATOLOGICZNE.doc 2019-12-05
2. Warunki Konkursu Ofert.doc 2019-12-05
3. Formularz oferty OGÓLNY.doc 2019-12-05
4. Załącznik nr 1_Oferta cenowa.doc 2019-12-05
5. UMOWA HIS PAT Strzyżów.docx 2019-12-05

Dostawa implantów ortopedycznych wraz z udostępnieniem instrumentarium

Nazwa postępowania: Dostawa implantów ortopedycznych wraz z udostępnieniem instrumentarium
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-33/19
Termin składania ofert: 05.12.2019, godz. 13:00
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-11-22
1. SIWZ 33_19 2019-11-22
2. Formularz cenowy - załącznik nr 1 2019-11-22
3._Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 2019-11-22
4._Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 2019-11-22
5._Formularz_Oferty 2019-11-22
6. Projekt umowy 2019-11-22
7. Odpowiedzi_na_pytania, Zmiana terminu składania ofert 2019-11-28
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-11-28
7. Przesuniecie terminu składania i otwarcia ofert na 05.12.2019 2019-12-04
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II 2019-12-04
Informacje z otwarcia ofert z dnia 05.12.2019 2019-12-05

Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na pakiety

Nazwa postępowania: Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na pakiety
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-32/19
Termin składania ofert: 21.11.2019, godz. 12:40
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-11-13
1._SIWZ_Art.spozywcze_32_19 2019-11-13
2._Oferta cenowa 32_19_-zał._1 2019-11-13
3._Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-zał._nr_2 _32_19 2019-11-13
4._Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-zał._nr_3 32_19 2019-11-13
5._Formularz_Oferty_32_19 2019-11-13
6. _Projekt_umowy_32_19 2019-11-13
Informacja z otwarcia ofert 21_11_2019r 2019-11-21
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2019-11-29
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 43 44