Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przetargi

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa informatycznego poprzez...

Nazwa postępowania: Podniesienie poziomu bezpieczeństwa informatycznego poprzez utworzenie środowiska wysokiej dostępności oraz środowiska wykonywania kopii zapasowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie
Numer postępowania: ZP.026.33.2022
Termin składania ofert: 20.09.2022, godz. 09:00
Adres strony internetowej prowadzonego postepowania
https://miniportal.uzp.gov.pl

Nr ogłoszenia:
2022/BZP 00344300/01

Identyfikator postepowania w miniPortalu
dec481b0-4989-44fe-b1eb-2e6fa4a2737a

ADRES SKRZYNKI EPUAPZOZStrzyzow
Ogłoszenie o zamówieniu 2022BZP 0034430001 z dnia 2022.09.12 .pdf 2022-09-12

Aktualizacja planu postępowań na 2022 rok

Nazwa postępowania: Aktualizacja planu postępowań na 2022 rok
Numer postępowania: Plan postępowań 2022
Termin składania ofert:
Plan zamówień 2022_BZP 00069997_05_P.pdf 2022-09-08

Dostawa pozostałych artykułów spożywczych z podziałem na pakiety

Nazwa postępowania: Dostawa pozostałych artykułów spożywczych z podziałem na pakiety
Numer postępowania: ZP.26.32.2022
Termin składania ofert: 26.08.2022, godz. 10:00
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl

Nr ogłoszenia 2022?BZP 00308789/01

Identyfikator postępowania
a24719c2-d837-466d-8bab-5195584b3900

Adres skrzynki EPUAP: ZOZStrzyzow

 
Ogłoszenie o zamówieniu BZP 2022_00308789/01 2022-08-17

Dostawa gwoździ i płytek do złamań w obrębie kończyny górnej i dolnej

Nazwa postępowania: Dostawa gwoździ i płytek do złamań w obrębie kończyny górnej i dolnej
Numer postępowania: ZP.026.31.2022
Termin składania ofert: 19.08.2022, godz. 10:00
Adres strony internetowej prowadzonego postepowania
https://miniportal.uzp.gov.pl

Nr ogłoszenia

2022/BZP 00300953/01

Identyfikator postepowania w miniPortalu
0448296c-38b6-411b-9555-a53f5a03d205

ADRES SKRZYNKI EPUAPZOZStrzyzow
Ogłoszenie o zamówieniu BZP 2022 BZP_00300953_01 2022-08-10

Dostawa artykułów mleczarskich dla ZOZ Strzyżów

Nazwa postępowania: Dostawa artykułów mleczarskich dla ZOZ Strzyżów
Numer postępowania: ZP.026.29.2022
Termin składania ofert: 11.08.2022, godz. 09:00
Adres strony internetowej prowadzonego postepowania
https://miniportal.uzp.gov.pl

Nr ogłoszenia

2022/BZP 00290446/01

Identyfikator postepowania w miniPortalu
63223263-f433-41bb-9cb5-820633579a9b

ADRES SKRZYNKI EPUAPZOZStrzyzow
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022 BZP 00290446.01 z dnia 2022-08-03 2022-08-03
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 62 63