Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przetargi

Dostawa materiałów szewnych i innych materiałów medycznych

Nazwa postępowania: Dostawa materiałów szewnych i innych materiałów medycznych
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-7/17
Termin składania ofert: 19.05.2017, godz. 12:40
Ogłoszenie o zamówieniu 2017-05-11
1. SIWZ_7_17 2017-05-11
2. Zal. nr 1 Formularz cenowo-ofertowy 2017-05-11
3. Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 2017-05-11
4. Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 2017-05-11
5. Formularz Oferty 2017-05-11
6. Projekt umowy 2017-05-11
7. Zapytania i wyjasnienia 2017-05-16
Informacje_z_otwarcia_ofert_z_dnia_19.05.2017 2017-05-19

Plan postępowań na 2017 rok

Nazwa postępowania: Plan postępowań na 2017 rok
Numer postępowania:
Termin składania ofert:
Plan zamówień publicznych na 2017 rok 2017-05-02

Dostawa opatrunków, akcesoriów do podciśnieniowej terapii ran wraz...

Nazwa postępowania: Dostawa opatrunków, akcesoriów do podciśnieniowej terapii ran wraz z dzierżawą urządzeń oraz dostawa odzieży operacyjnej
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-5/17
Termin składania ofert: 28.04.2017, godz. 12:40
Ogloszenie o zamowieniu 2017-04-18
1. SIWZ_5_17 2017-04-18
2. Zalacznik nr 1 - Oferta cenowa (2) 2017-04-18
3. Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 2017-04-18
4. Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 2017-04-18
5. Formularz Oferty 2017-04-18
6. Projekt umowy 2017-04-18
7. Projekt umowy dzierzawy 5_17 2017-04-18
8. Pytania i wyjaśnienia, PRZESUNIĘCIE TERMINU składania ofert na 28.04... 2017-04-21
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2017-04-21
9. Pytania i wyjaśnienia nr 2 2017-04-21
Informacje_z_otwarcia_ofert_z_dnia_28.04.2017 2017-05-02
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2017-05-10

Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na pakiety.

Nazwa postępowania: Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na pakiety.
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382- 06/17
Termin składania ofert: 17.03.2017, godz. 12:40
Ogłoszenie o zamówieniu 06_17 2017-03-09
1. SIWZ_Art.spozywcze_06_17 2017-03-09
2. Oferta cenowa 06_17 - zał. 1 2017-03-09
3. Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik nr 2 2017-03-09
4. Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt 23 ustawy-Pzp-Załącznik nr 3 2017-03-09
5._Formularz_Oferty_06_17 2017-03-09
6._Projekt_umowy_06_17 2017-03-09
Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.03.2017 2017-03-17
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2017-03-23
Informacja z otwarcia ofert z dnia 24.03.2017r. 2017-03-24
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty II 2017-03-27

Dostawa środków do dezynfekcji i utrzymania higieny szpitalnej

Nazwa postępowania: Dostawa środków do dezynfekcji i utrzymania higieny szpitalnej
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-29/16
Termin składania ofert: 25.01.2017, godz. 12:40
Informacja z otwarcia ofert z dnia 25.01.2017 2017-01-26
Ogłoszenie o zamówieniu 2017-01-13
1. SIWZ_29_16 2017-01-13
2. Zalacznik nr 1 Oferta cenowa 29_16 2017-01-13
3. Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 2017-01-13
4. Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 2017-01-13
5. Formularz Oferty 2017-01-13
6. Projekt umowy 2017-01-13
Zapytania i wyjasnienia, ZMIANA terminu otwarcia ofert na 25.01.2017 2017-01-19
Zmiana pakietu nr 14 2017-01-19
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2017-01-19
MODYFIKACJA WYJAŚNIEŃ udzielonych dnia 19.01.2017 2017-01-20
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1 2017-02-14
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2 2017-03-06
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 23 24