Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przetargi

Dostawa Środków Ochrony Indywidualnej

Nazwa postępowania: Dostawa Środków Ochrony Indywidualnej
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-26/20 Identyfikator postępowania 7150abce-a137-4375-bacb-29906a9fe609
Termin składania ofert: 04.11.2020, godz. 10:40
Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 601474-N-2020 z dnia 2020-10-27.docx 2020-10-27
1. SIWZ Dostawa ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ 26_20.doc 2020-10-27
2. Załącznik cenowy-zał. nr 1.xlsx 2020-10-27
3. Oswiadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 2... 2020-10-27
4. Oswiadczenie na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp - Załącznik nr ... 2020-10-27
5. Formularz oferty.doc 2020-10-27
6. Projekt umowy 26_20.doc 2020-10-27
7. Odpowiedzi na pytania.doc 2020-10-30
7a. Skorygowany 30.10.2020 2. Załącznik cenowy-zał. nr 1.xlsx 2020-10-30
8. Odpowiedzi na pytania 2.doc 2020-10-30

Dostawa gazów medycznych i ciekłego azotu

Nazwa postępowania: Dostawa gazów medycznych i ciekłego azotu
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-24/20
Termin składania ofert: 03.11.2020, godz. 12:40
Ogloszenie o zamowieniu 2020-10-22
1. SIWZ 24_20 2020-10-22
2. Formularz cenowy Zal. nr 1 2020-10-22
3. Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 2020-10-22
4. Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 2020-10-22
5. Formularz oferty 2020-10-22
6. Projekt umowy 2020-10-22
7. Zmiana treści SIWZ. Przesuniecie terminu składania i otwarcia ofert n... 2020-10-27
7a. ZMIANA Formularz cenowy Zal. nr 1 2020-10-27
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-10-27

Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na pakiety

Nazwa postępowania: Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na pakiety
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-22/20
Termin składania ofert: 28.10.2020, godz. 12:40
Ogłoszenie o zamówieniu nr 597674 2020-10-20
1._SIWZ_Art.spozywcze_22_20 2020-10-20
2._Oferta_cenowa spożywcze 22_20_-_zał._1 2020-10-20
3._Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 7_20 2020-10-20
4._Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 7_20 2020-10-20
5._Formularz_Oferty 22_20 2020-10-20
6. _Projekt_umowy_22_20 2020-10-20
Informacje z otwarcia ofert 28.10.2020 2020-10-28

Dostawa systemu do stabilizacji kręgosłupa

Nazwa postępowania: Dostawa systemu do stabilizacji kręgosłupa
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-20/20 ID:55b52844-5f95-404b-b7ea-9e9c2d185574
Termin składania ofert: 09.10.2020, godz. 12:40
Ogłoszenie o zamówieniu 2020-10-01
1. SIWZ_20_20 2020-10-01
2. Formularz cenowy - załącznik nr 1 2020-10-01
3._Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 2020-10-01
4._Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 2020-10-01
5._Formularz_Oferty 2020-10-01
6._Projekt_umowy 2020-10-01
Informacje z otwarcia ofert z dnia 09.10.2020 2020-10-09
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2020-10-12
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 49 50