Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przetargi

Dostawa środków do dezynfekcji i utrzymania higieny szpitalnej

Nazwa postępowania: Dostawa środków do dezynfekcji i utrzymania higieny szpitalnej
Numer postępowania: znak ZOZ.ZP-382-10/20; ID c9be9bba-3b51-49c8-8cca-7a742e34f08d
Termin składania ofert: 21.05.2020, godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 2020-05-07
1._SIWZ 10_20 2020-05-07
2. Załącznik nr 1 Oferta cenowa 10_20 2020-05-07
3. Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 2020-05-07
4. Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 2020-05-07
5. Formularz Oferty 2020-05-07
6. Projekt umowy 2020-05-07
7._Przesuniecie_terminu_składania_i_otwarcia_ofert_na_20.05.2020 2020-05-12
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-05-12
8. Zapytania i wyjasnienia 2020-05-14
8a. Zał. nr 1 ZMIANA pak.1 i pak.10 2020-05-14
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II 2020-05-14
9. Zmiana SIWZ, Przesuniecie_terminu_składania_i_otwarcia_ofert_na_21.05... 2020-05-18
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III 2020-05-18
Link do transmisji online z otwarcia ofert 2020-05-20
Informacja z otwarcia ofert 21.05.2020 2020-05-21

Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych

Nazwa postępowania: Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych
Numer postępowania: Znak ZOZ.ZP-382-9/20; ID 86590a64-cf06-4ef5-84c1-af3d842b755c
Termin składania ofert: 07.05.2020, godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 2020-04-22
1. SIWZ_20 2020-04-22
2. Oferta cenowa - Załącznik nr 1 2020-04-22
3. Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 2020-04-22
4. Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 2020-04-22
5. Formularz Oferty 9_20 2020-04-22
6. Projekt umowy 2020-04-22
7. Przesuniecie terminu składania i otwarcia ofert na 06.05.2020 2020-04-27
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-04-27
8. Odpowiedzi na pytania 2020-04-29
8a. Zmiana pakietu nr 16 2020-04-29
8b. Zmiana Formularza_Oferty_9_20 2020-04-29
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2020-04-29
9. Odpowiedzi na pytania II, Przesunięcie terminu składania i otwarcia o... 2020-05-04
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III 2020-05-04
Link do transmisji online z otwarcia ofert 2020-05-06
Informacja z otwarcia ofert 07.05.2020 2020-05-07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2020-05-18

Plan zamówień publicznych na 2020 rok

Nazwa postępowania: Plan zamówień publicznych na 2020 rok
Numer postępowania:
Termin składania ofert:
Plan zamówień publicznych 2020.pdf 2020-03-26

Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na pakiety

Nazwa postępowania: Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na pakiety
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-7/20
Termin składania ofert: 26.03.2020, godz. 12:40
Ogłoszenie o zamówieniu nr 522806 2020-03-18
1._SIWZ_Art.spozywcze_7_20 2020-03-18
2._Oferta_cenowa spożywcze 7_20_-_zał._1 2020-03-18
3._Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 7_20 2020-03-18
4._Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 7_20 2020-03-18
5._Formularz_Oferty_7_20 2020-03-18
6. _Projekt_umowy_7_20 2020-03-18
Odpowiedzi na pytania 2020-03-20
Informacje z otwarcia ofert 26.03.2020 2020-03-26
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2020-04-01

Dostawa implantów ortopedycznych wraz z udostępnieniem instrumentarium

Nazwa postępowania: Dostawa implantów ortopedycznych wraz z udostępnieniem instrumentarium
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-5/20
Termin składania ofert: 04.03.2020, godz. 13:00
Ogłoszenie o zamówieniu 2020-02-25
1. SIWZ_5_20 2020-02-25
2._Zał._nr_1_-_Formularz_cenowy 2020-02-25
3._Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 2020-02-25
4._Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 2020-02-25
5._Formularz_Oferty 2020-02-25
6. Projekt umowy 2020-02-25
7. Odpowiedzi_na_pytania 2020-03-02
Informacje z otwarcia ofert z dnia 04.03.2020 2020-03-04
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2020-03-11
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 46 47