Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przetargi

Dostawa SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ z podziałem na pakiety

Nazwa postępowania: Dostawa SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ z podziałem na pakiety
Numer postępowania: ZOZ.Zp-382-17/18
Termin składania ofert: 04.09.2018, godz. 12:40
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-OJS144-328833-pl.pdf 2018-07-30
1. SIWZ_Dostawa sprzętu i aparatury medycznej z_podziałem_na_pakiety 17_... 2018-07-30
2. Zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.zip 2018-07-30
3. Zał. 2 Formularz JEDZ.doc 2018-07-30
4. Zał. 2a Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf 2018-07-30
5. Zał.. 3 Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp.doc 2018-07-30
6. Formularz oferty z załącznikie asortymentowo-cenowym.docx 2018-07-30
7. Projekt umowy.docx 2018-07-30
8. KLAUZULA RODO.docx 2018-07-30
9. Odpowiedzi na zapytania Wykonawców nr 1 z dnia 10.08.2018 r.doc 2018-08-10
9.1. Modyfikacja OPZ - pak. 5 Myjnie do basenów i kaczek Chir, OIOM.doc 2018-08-10
9.2 . Modyfikacje OPZ - pak. 7 Wózki anestez. Chir, Endosk, Blok.doc 2018-08-10
9.3. Modyfikacja OPZ - pak. 18 Respirato transport. OIOM.doc 2018-08-10
9.4. Modyfikacje OPZ - pak. 22 Łóżka OIOM i Prac. ENDOSK.doc 2018-08-10
9.5. Modyfikacje OPZ - pak. 25 Lampy Operac. BLOK.doc 2018-08-10
9.6. Modyfikacje OPZ - pak. 33 BLOK aparaty do znieczulenia.doc 2018-08-10
9.7. Modyfikacje OPZ - pak. 40 OIOM laryngoskop.doc 2018-08-10
9.8. Modyfikacje OPZ - pak. 44 BLOK wózek z piątym kołem.doc 2018-08-10
9.9. Modyfikacje Projekt umowy.docx 2018-08-10
9.10. Rysunki konstrukcji dla pak. 25 i 26 konstrukcja stalowa.zip 2018-08-10

USŁUGA TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH

Nazwa postępowania: USŁUGA TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-18/18
Termin składania ofert: 01.08.2018, godz. 12:40
Ogłoszenie o zamówieniu nr 594005 2018-07-24
1. SIWZ_18 2018-07-24
2. Zalacznik nr 1 - Formularz cenowy 2018-07-24
3. Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 2018-07-24
4. Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 2018-07-24
5._Formularz_Oferty 2018-07-24
6. Projekt umowy 2018-07-24
Informacja z otwarcia ofert z dnia 01.08.2018 2018-08-01
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 2018-08-07

Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zespole Opieki...

Nazwa postępowania: Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie: ​
Numer postępowania:
Termin składania ofert: 20.07.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia medyczne 2018-07-16
Rozstrzygniecie_konkursu 2018-07-23

Dostawa gazów medycznych i ciekłego azotu

Nazwa postępowania: Dostawa gazów medycznych i ciekłego azotu
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-16/18
Termin składania ofert: 02.07.2018, godz. 12:40
Ogloszenie o zamowieniu 2018-06-22
1. SIWZ_16_18 2018-06-22
2. Formularz asortymentowo-cenowy Zal. nr 1 2018-06-22
3. Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 2018-06-22
4. Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 2018-06-22
5. Formularz oferty 2018-06-22
6. Projekt umowy 2018-06-22
Informacje_z_otwarcia_ofert_z_dnia_02.07.2018 2018-07-02
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2018-07-06

Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich w trybie z. o c.

Nazwa postępowania: Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich w trybie z. o c.
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-12/18
Termin składania ofert: 13.06.2018, godz. 12:40
Informacje_z_otwarcia_ofert_z_dnia_13.06.2018 2018-06-13
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12_18 2018-06-21
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 31 32