Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przetargi

Dostawa mebli wraz z montażem - etap 2

Nazwa postępowania: Dostawa mebli wraz z montażem - etap 2
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-19/19
Termin składania ofert: 14.06.2019, godz. 11:00
Ogłoszenie BZP nr 557580 2019-06-06
1._SIWZ_Dostawa mebli wraz z montażem 19_19.doc 2019-06-06
2. Część XIX Oferta cenowa zał. nr 1.xlsx 2019-06-06
2a. MEBLE RYSUNKI.pdf 2019-06-06
3._Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2.doc 2019-06-06
4._Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3.doc 2019-06-06
5._Formularz_Oferty .doc 2019-06-06
6. Projekt umowy.docx 2019-06-06
7. Odpowiedzi na pytanie.doc 2019-06-11
Informacja z otwarcia ofert MEBLE 14.06.2019.pdf 2019-06-14
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 2019-06-17

Usługa ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie

Nazwa postępowania: Usługa ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie
Numer postępowania: 104/2019/N/Strzyżów
Termin składania ofert: 14.06.2019, godz. 13:00
Ogłoszenie nr 557542-N-2019 z dnia 2019-06-06 r. 2019-06-06

Dostawa leków

Nazwa postępowania: Dostawa leków
Numer postępowania: znak ZOZ.ZP-382-15/19; ID 19e14095-7566-4336-92d6-d20931454ade
Termin składania ofert: 05.07.2019, godz. 09:00
Ogłoszenie o zamówieniu 2019 S 105-255173 2019-06-03
1. SIWZ Dostawa leków 15_19 2019-06-03
2. Zał. 1 Formularz asortymentowo-cenowy 2019-06-03
3. Zał. nr 2 JEDZ 2019-06-03
4. Zał. nr 2a Instrukcja wypełniania JEDZ 2019-06-03
5. Zał. nr 3 Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp 2019-06-03
6. Formularz Oferty 2019-06-03
7. Projekt umowy 2019-06-03
8. KLAUZULA RODO
9. Odpowiedzi na pytania nr 1 2019-06-14
9a. Zał. 1 - ZMIANA - nowe pakiety nr 11, 11a, 16, 16a, 17, 17a 2019-06-14
9b. Formularz Oferty - ZMIANA 2019-06-14
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 2019-06-14

Dostawa środków do dezynfekcji i utrzymania higieny szpitalnej -...

Nazwa postępowania: Dostawa środków do dezynfekcji i utrzymania higieny szpitalnej - powtórzenie
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-14/19
Termin składania ofert: 16.05.2019, godz. 12:40
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-05-06
1. SIWZ 14_19 2019-05-06
2. Załącznik nr 1 Oferta cenowa 2019-05-06
3. Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 2019-05-06
4. Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 2019-05-06
5. Formularz Oferty 2019-05-06
6. Projekt umowy 2019-05-06
7.Zapytania i wyjasnienia, Przesunięcie terminu składania ofert 2019-05-13
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2019-05-13
Informacja_z_otwarcia_ofert_z_dnia_16.05.2019 2019-05-16
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w Pakiecie nr 8 2019-05-28

Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych

Nazwa postępowania: Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-11/19
Termin składania ofert: 08.04.2019, godz. 12:40
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-03-28
1. SIWZ_11_19 2019-03-28
2. Oferta cenowa - Załącznik nr 1 2019-03-28
3. Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 2019-03-28
4. Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 2019-03-28
5. Formularz Oferty 11_19 2019-03-28
6. Projekt umowy 2019-03-28
7. Przesuniecie terminu składania i otwarcia ofert na 08.04.2019 2019-04-02
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2019-04-02
8. Odpowiedzi na pytania 2019-04-03
Informacja z otwarcia ofert z dnia 08.04.2019 2019-04-08
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2019-04-15
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 38 39