Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przetargi

Świadczenie usług pralniczych dla ZOZ Strzyżów

Nazwa postępowania: Świadczenie usług pralniczych dla ZOZ Strzyżów
Numer postępowania: ZP.026.3.2023
Termin składania ofert: 03.02.2023, godz. 10:00
Adres strony internetowej prowadzonego postepowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-1d3de1dd-9b10-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Nr ogłoszenia:
2023/BZP 00060931/01

Identyfikator postepowania w portalu eZamówienia: ocds-148610-1d3de1dd-9b10-11ed-94da-6ae0fe5e7159
 
Ogłoszenie o zamówieniu 2023_BZP 00060931_01.pdf 2023-01-26

Zmiana strony internetowej prowadzonych postępowań: PLATFORMA...

Nazwa postępowania: Zmiana strony internetowej prowadzonych postępowań: PLATFORMA e-Zamówienia
Numer postępowania: Nowa strona prowadzonych postępowań PLATFORMA e-Zamówienia
Termin składania ofert:
Szanowni Wykonawcy.

Od 01.01.2023r. nasze postępowania będą prowadzone na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Poniżej linki pozwalające rozpocząć pracę na nowej platformie:

Instrukcje interaktywne platformy e-Zamówienia: 

https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje-interaktywn_category/dla-wykonawcy/

Zakładanie konta użytkownika
https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2020/11/ZKU-5.2.pdf

Instrukcja podpisywania wniosku rejestracyjnego na platformie e-Zamówienia:
https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/01/Podpisywanie-wnioskow-3.1_20210628.pdf
 
Komunikacja w postępowaniu: 
https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf


Składanie ofert:
https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf

Wyszukiwanie ogłoszeń dostępnych na platformie e-Zamówienia:
https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2020/12/BZP-5.2.pdf

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Nazwa postępowania: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
Numer postępowania: Plan zamówień na 2023
Termin składania ofert:
Szanowni Wykonawcy.
W związku z zakończeniem prac miniPortalu od 01.01.2023r. nasze postępowania będą prowadzone na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Poniżej linki pozwalające rozpocząć pracę na nowej platformie:

Instrukcje interaktywne platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje-interaktywn_category/dla-wykonawcy/
Zakładanie konta użytkownika: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2020/11/ZKU-5.2.pdf
Instrukcja podpisywania wniosku rejestracyjnego na platformie e-Zamówieniahttps://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/01/Podpisywanie-wnioskow-3.1_20210628.pdf
Komunikacja w postępowaniuhttps://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf
Składanie ofert: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf
Wyszukiwanie ogłoszeń dostępnych na platformie e-Zamówieniahttps://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2020/12/BZP-5.2.pdf
 
Plan zamówień na rok 2023_BZP 00040724_01 2023-01-18

Dostawa implantów ortopedycznych wraz z udostępnieniem instrumentarium

Nazwa postępowania: Dostawa implantów ortopedycznych wraz z udostępnieniem instrumentarium
Numer postępowania: ZP.26.1.2023
Termin składania ofert: 27.01.2023, godz. 12:00

1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-1f4f4929-9724-11ed-b4ea-f64d350121d2

 

Ogłoszenie o zamówieniu 2023-01-18
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2023 BZP 00051903 2023-01-23

Dostawa drobnego sprzętu medycznego z podziałem na pakiety 52.2022

Nazwa postępowania: Dostawa drobnego sprzętu medycznego z podziałem na pakiety 52.2022
Numer postępowania: ZP.026.52.2022
Termin składania ofert: 19.01.2023, godz. 11:00
Adres strony internetowej prowadzonego postepowania
https://miniportal.uzp.gov.pl

Nr ogłoszenia:
2022/BZP 00522875/01

Identyfikator postepowania w miniPortalu
30d48ca2-40a9-4690-99d5-b8b7dc92bec3

ADRES SKRZYNKI EPUAPZOZStrzyzow
Ogłoszenie o zamówieniu 2022_BZP 00522875_01.pdf 2022-12-29
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 65 66