Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przetargi

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Nazwa postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Numer postępowania:
Termin składania ofert:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2018-12-07

DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH Z PODZIAŁEM NA PAKIETY

Nazwa postępowania: DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH Z PODZIAŁEM NA PAKIETY
Numer postępowania: ZOZ.Zp-382-29/18
Termin składania ofert:
Ogłoszenie nr 658278.docx 2018-12-06
1._SIWZ_Art.spozywcze_29_18.doc 2018-12-06
2._Oferta_cenowa 29_18_-_zał._1.xls 2018-12-06
3._Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 22_18.doc 2018-12-06
4._Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 22_18.doc 2018-12-06
5._Formularz_Oferty_29_18.doc 2018-12-06
6._Projekt_umowy_29_18.doc 2018-12-06

POWTÓRZENIE Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w...

Nazwa postępowania: POWTÓRZENIE Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obsługi banku krwi w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej ZOZ Strzyżów
Numer postępowania:
Termin składania ofert: 19.11.2018, godz. 10:00
OGŁOSZENIE_O_KONKURSIE_OFERT 2018-11-09
1._SZCZEGÓŁOWE_WARUNKI_KONKURSU ( 2018-11-09
2. Oferta_na_udzelanie_świadczeń_zdrowotnych 2018-11-09
3. Załącznik nr 1 - miesięczny panel badań 2018-11-09
4. Zał. nr 2 Personel 2018-11-09
5. Zał. nr 3 Prac. Analityczna - wykaz sprzętu 2018-11-09
6. ZOZ-Umowa_podwykonawstwa_LABORATORIUM 2018-11-09
ZMIANA TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA na 21.11.2018 2018-11-20
Rozstrzygnięcie konkursu na LABORATORIUM ZOZ Strzyżów 2018-11-21

Dostawa materiałów szewnych i innych materiałów medycznych -...

Nazwa postępowania: Dostawa materiałów szewnych i innych materiałów medycznych - powtórzenie
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-28/18
Termin składania ofert: 21.11.2018, godz. 12:40
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-11-07
1. SIWZ_28 2018-11-07
2. Zał. nr 1 Formularz cenowo-ofertowy 2018-11-07
3. Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 2018-11-07
4. Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 2018-11-07
5. Formularz Oferty 2018-11-07
6. Projekt umowy 2018-11-07
7. Zapytania i wyjasnienia 2018-11-13
8. Zmiana terminu składania ofert na 21.11.2018 2018-11-16
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-11-16
Informacje_z_otwarcia_ofert_z_dnia_21.11.2018 2018-11-21

Dostawa implantów ortopedycznych wraz z udostępnieniem instrumentarium

Nazwa postępowania: Dostawa implantów ortopedycznych wraz z udostępnieniem instrumentarium
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-27/18
Termin składania ofert: 13.11.2018, godz. 13:00
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-11-02
1. SIWZ 27_18 2018-11-02
2. Formularz cenowy - załącznik nr 1 2018-11-02
3._Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 2018-11-02
4._Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 2018-11-02
5._Formularz_Oferty 2018-11-02
6. Projekt umowy 2018-11-02
7. Odpowiedzi_na_pytania 2018-11-07
8. Zmiana terminu składania ofert na 13.11.2018 2018-11-08
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500267698 2018-11-08
Informacje z otwarcia ofert z dnia 13.11.2018 2018-11-13
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2018-11-23
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 34 35