Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przetargi

NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW MLECZARSKICH, MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH

Nazwa postępowania: NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW MLECZARSKICH, MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-36/20
Termin składania ofert: 13.01.2021, godz. 12:40
Ogłoszenie o zamówieniu nr 772602-N-2020 z dnia 31.12.2020 r. 2020-12-31
1. SIWZ Art.spozywcze 36_20 2020-12-31
2. Oferta cenowa-Załącznik nr 1 2020-12-31
3. Załącznik nr 1a Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia dot. mięsa i ... 2020-12-31
4. Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik nr 2 2020-12-31
5. Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt 23 ustawy-Pzp-Załącznik nr 3 2020-12-31
6. Formularz Oferty.doc 2020-12-31
7. Projekt umowy 2020-12-31
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-przesunięcie terminu składania i otwarci... 2021-01-11
8. Przesunięcie terminu składnaia i otwarcia ofert na 13.01.2021 2021-01-11
Informacja ofert z dnia 13.01.2021r. 2021-01-13

Dostawa drobnego sprzętu medycznego z podziałem na pakiety II

Nazwa postępowania: Dostawa drobnego sprzętu medycznego z podziałem na pakiety II
Numer postępowania: 29c8fe10-8525-4dae-89ee-969bf185f650 ZOZ.ZP-382-33/20
Termin składania ofert: 29.01.2021, godz. 11:40
Ogłoszenie o zamówieniu nr 772382 2020-12-30
1. SIWZ Dostawa drobnego sprzętu medycznego 33_20 2020-12-30
2. Oferta cenowa zał nr 1 33_20 2020-12-30
3. Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik nr 2 2020-12-30
4. Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt 23 ustawy-Pzp-Załącznik nr 3 2020-12-30
5. Formularz oferty 33_20 2020-12-30
6. Projekt umowy 33_20 2020-12-30
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021-01-08
Przesuniecie terminu składania i otwarcia ofert na 29.01.2021r 2021-01-08

DOSTAWA PALIW BEZPOŚREDNIO NA STACJACH PALIW WYKONAWCY DLA...

Nazwa postępowania: DOSTAWA PALIW BEZPOŚREDNIO NA STACJACH PALIW WYKONAWCY DLA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ZOZ STRZYŻÓW ETYLINA, OLEJ NAPĘDOWY
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-34/20
Termin składania ofert: 11.01.2021, godz. 12:40
Ogłoszenie o zamówieniu 772231-N-2020 z dnia 28.12.2020r. 2020-12-28
1. SIWZ_Dostawa_paliw 34_20 2020-12-28
2._Formularz_oferty 2020-12-28
3._Oswiadczenie_z_art_25a_ust_1_ustawy_Pzp_Załącznik_nr_1 2020-12-28
4._Oswiadczenie_z_art_24_ust_1_pkt__23__ustawy_Pzp_Załącznik_nr_2 2020-12-28
5._Projekt_umowy_34_20 2020-12-28
6. Przesunięcie terminu składnaia i otwarcia ofert na 11.01.2021 2021-01-05
6a.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf 2021-01-05
7. Odpowiedzi na pytania 2021-01-07
34_20 Informacje_z_otwarcia_ofert z dnia 11.01.2021.xls 2021-01-11
34-20 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf 2021-01-19

Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich

Nazwa postępowania: Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-32/20
Termin składania ofert: 04.01.2021, godz. 12:40
Informacje_z_otwarcia_ofert_z_dnia_04.01.2021 2021-01-04
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2021-01-14
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 51 52