Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przetargi

Dostawa drobnego sprzętu medycznego z podziałem na pakiety

Nazwa postępowania: Dostawa drobnego sprzętu medycznego z podziałem na pakiety
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-14/17
Termin składania ofert: 28.07.2017, godz. 12:40
Ogłoszenie o zamówieniu nr 550810 2017-07-20
1. SIWZ_Dostawa_drobnego_sprzętu_medycznego__z_podziałem_na_pakiety__17 2017-07-20
2._Załącznik_nr_1_Oferta_cenowa14_17_(1) 2017-07-20
3. Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik nr 2 2017-07-20
4. Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt 23 ustawy-Pzp-Załącznik nr 3 2017-07-20
5. Projekt_umowy 2017-07-20
6._Formularz_oferty__17 2017-07-20
Przesuniecie terminu składania i otwarcia ofert 2017-07-25
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2017-07-25
Zmiana SIWZ 2017-07-25
Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert 2017-07-28
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2017-07-28
Zmiana SIWZ II 2017-07-28

Dostawa taśm do ACL oraz igieł do przeszywacza

Nazwa postępowania: Dostawa taśm do ACL oraz igieł do przeszywacza
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-15/17
Termin składania ofert: 27.07.2017, godz. 12:40
Ogłoszenie o zamówieniu 2017-07-19
1. SIWZ_15_17 2017-07-19
2._Formularz_cenowy-załącznik_nr__1 2017-07-19
3._Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 2017-07-19
4._Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 2017-07-19
5._Formularz_Oferty 2017-07-19
6._Projekt_umowy 2017-07-19
Informacje_z_otwarcia_ofert_z_dnia_27.07.2017 2017-07-27
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2017-07-28

Dostawa produktów mleczarskich mięsa i produktów mięsnych

Nazwa postępowania: Dostawa produktów mleczarskich mięsa i produktów mięsnych
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-13/17
Termin składania ofert: 12.07.2017, godz. 12:40
Ogłoszenie o zamówieniu 13_17 2017-07-04
1. SIWZ_Art.spozywcze 13_17 2017-07-04
2._Oferta_cenowa-zal._nr_1 2017-07-04
3.Szczegółowe_opisy_przedmiotu_zamówienia_dot._mięsa_i_wyrobów_mięsnych (3) 2017-07-04
4. Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik nr 2 2017-07-04
5. Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt 23 ustawy-Pzp-Załącznik nr 3 2017-07-04
6._Formularz_Oferty_13_17 2017-07-04
7._Projekt_umowy_13_17 2017-07-04
Odpowiedzi na pytania 2017-07-07
Informacje_z_otwarcia_ofert_z_dnia_12.07.2017r. 2017-07-12
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 13_17 2017-07-27

Dostawa gazów medycznych i ciekłego azotu

Nazwa postępowania: Dostawa gazów medycznych i ciekłego azotu
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-12/17
Termin składania ofert: 07.07.2017, godz. 13:00
Ogloszenie o zamowieniu 2017-06-28
1. SIWZ_12_17 2017-06-28
2. Formularz asortymentowo-cenowy Zal. nr 1 2017-06-28
3. Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 2017-06-28
4. Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 2017-06-28
5. Formularz oferty 2017-06-28
6. Projekt umowy 2017-06-28
7. Zapytania i wyjasnienia 2017-07-03
8. Pytania i wyjaśnienia nr 2, PRZESUNIĘCIE TERMINU składania ofert na ... 2017-07-04
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2017-07-04
Informacje_z_otwarcia_ofert_z_dnia_07.07.2017 2017-07-07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2017-07-11

Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich

Nazwa postępowania: Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-11/17
Termin składania ofert: 28.06.2017, godz. 12:40
Informacja z otwarcia ofert 2017-06-28
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2017-07-05
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 24 25