Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przetargi

Dostawa implantów ortopedycznych II wraz z udostępnieniem...

Nazwa postępowania: Dostawa implantów ortopedycznych II wraz z udostępnieniem instrumentarium
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-4/18
Termin składania ofert: 23.02.2018, godz. 13:00
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-02-15
1. SIWZ_4_18 2018-02-15
2._Zał._nr_1_-_Formularz_cenowy 2018-02-15
3._Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 2018-02-15
4._Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 2018-02-15
5._Formularz_Oferty 2018-02-15
6. Projekt umowy 2018-02-15
7. Odpowiedzi_na_pytania 2018-02-20
Informacja_z_otwarcia_ofert_z_dnia_23.02.2018 2018-02-23

Dostawa środków do dezynfekcji i utrzymania higieny szpitalnej

Nazwa postępowania: Dostawa środków do dezynfekcji i utrzymania higieny szpitalnej
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-3/18
Termin składania ofert: 20.02.2018, godz. 12:40
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-02-08
1. SIWZ 3 -18 2018-02-08
2. Załącznik nr 1 Oferta cenowa 3_18 2018-02-08
3. Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 2018-02-08
4. Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 2018-02-08
5. Formularz Oferty 2018-02-08
6. Projekt umowy 2018-02-08
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 19.02.2018 2018-02-13
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2018-02-13
7.Zapytania i wyjasnienia, ZMIANA pakietu nr 10 2018-02-14
7a.Zmiana pakietu nr 10 2018-02-14
8. SPROSTOWANIE ZAPYTAŃ I WYJAŚNIEŃ dot. pyt. 44 oraz ZMIANA TERMINU SKŁ... 2018-02-16
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu II 2018-02-16
Informacja_z_otwarcia_ofert_z_dnia_20.02.2018 2018-02-21
KOREKTA Informacji_z_otwarcia_ofert_z_dnia_20.02.2018 POPRAWNA INFORMACJA 2018-02-21

Rozbudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń...

Nazwa postępowania: Rozbudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Strzyżowie
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-5/18
Termin składania ofert: 16.02.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie nr 509317.doc 2018-01-26
1. SIWZ Rozbudowa Szpitala Powiatowego 5_18.doc 2018-01-26
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z post... 2018-01-26
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w... 2018-01-26
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc 2018-01-26
5. Załącznik nr 5 - Wzór informacji dotyczącej obowiązku podatkowego.doc 2018-01-26
6. Załącznik nr 6 - Wykaz robót budowlanych.doc 2018-01-26
7. Załącznik nr 7 - Projekt umowy.doc 2018-01-26
8.a Dokumentacja techniczna i szczegółowe specyfikacje techniczne - Pro... 2018-01-26
8.b Dokumentacja techniczna i szczegółowe specyfikacje techniczne - Proj... 2018-01-26
8.c-1 Dokumentacja techniczna i szczegółowe specyfikacje techniczne - P... 2018-01-26
8.c-2 Dokumentacja techniczna i szczegółowe specyfikacje techniczne - P... 2018-01-26
8.c-3 Dokumentacja techniczna i szczegółowe specyfikacje techniczne - Pr... 2018-01-26
8.c-4 Dokumentacja techniczna i szczegółowe specyfikacje techniczne - P... 2018-01-26
8.c-5 Dokumentacja techniczna i szczegółowe specyfikacje techniczne - P... 2018-01-26
8.d Dokumentacja techniczna i szczegółowe specyfikacje techniczne - Pro... 2018-01-26
8e. Przetarg_Rozbudowa szpitala- IT.doc 2018-01-26
9. Przedmiary robót 2018-01-26
10. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc 2018-01-29
11. Odpowiedzi na zapytania Wykonawców 13.02.2018 r..pdf 2018-02-13
Informacja z otwarcia ofert 5_18.pdf 2018-02-16

Dostawa implantów ortopedycznych (płytki wraz z mocowaniem) wraz z...

Nazwa postępowania: Dostawa implantów ortopedycznych (płytki wraz z mocowaniem) wraz z udostępnieniem instrumentarium
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-2/18
Termin składania ofert: 26.01.2018, godz. 12:40
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-01-18
1._SIWZ_2_18 2018-01-18
2. Zał. nr 1 - Formularz cenowy 2018-01-18
3._Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 2018-01-18
4._Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 2018-01-18
5._Formularz_Oferty 2018-01-18
6. Projekt umowy 2018-01-18
7. Odpowiedzi_na_pytania 2018-01-23
Informacje_z_otwarcia_ofert_z_dnia_26.01.2018 2018-01-26
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2018-01-26

Konkurs na świadczenia medyczne Oddział i Poradnia Gin-Poł

Nazwa postępowania: Konkurs na świadczenia medyczne Oddział i Poradnia Gin-Poł
Numer postępowania:
Termin składania ofert: 17.01.2018, godz. 10:00
1. OGŁOSZENIE_O_KONKURSIE_OFERT_(2).doc 2018-01-09
2. SZCZEGÓŁOWE_WARUNKI_KONKURSU 01.2018.doc 2018-01-09
3. Oferta_na_udzelanie_świadczeń_zdrowotnych_KONKURS_2018.doc 2018-01-09
4. Projekt umowy poradnia.doc 2018-01-09
5. Umowa oddział gin pol.doc 2018-01-09
Rozstrzygnięcie konkursu 23.01.2018 2018-01-23
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 28 29