Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przetargi

Dostawa produktów mleczarskich, mięsa i produktów mięsnych

Nazwa postępowania: Dostawa produktów mleczarskich, mięsa i produktów mięsnych
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-16/20
Termin składania ofert: 27.07.2020, godz. 12:40
Ogłoszenie o zamówieniu nr 563482 2020-07-17
1. SIWZ Art.spozywcze 16_20 2020-07-17
2. Oferta cenowa-Załącznik nr 1 2020-07-17
3. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia dot. mięsa i wyrobów mięsnych... 2020-07-17
4. Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik nr 2 2020-07-17
5. Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt 23 ustawy-Pzp-Załącznik nr 3 2020-07-17
6. Formularz Oferty 2020-07-17
7. Projekt umowy 2020-07-17
Informacje_z_otwarcia_ofert_z_dnia_27.07.2020r. 2020-07-27
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2020-07-29

Usługa Transport i utylizacja odpadów medycznych i specjalistycznych

Nazwa postępowania: Usługa Transport i utylizacja odpadów medycznych i specjalistycznych
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-17/20
Termin składania ofert: 27.07.2020, godz. 12:40
Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 563775 z dn. 17.07.2020 2020-07-17
1. SIWZ_17_20 2020-07-17
2. Zalacznik nr 1 - Formularz cenowy 2020-07-17
3. Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2.doc 2020-07-17
4. Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 2020-07-17
5._Formularz_Oferty 2020-07-17
6. Projekt umowy 2020-07-17
Informacje_z_otwarcia_ofert 27.07.2020 2020-07-27
Zawiadomienie o wyborze oferty 2020-07-29

Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na pakiety

Nazwa postępowania: Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na pakiety
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-13/20
Termin składania ofert: 10.07.2020, godz. 11:40
Ogłoszenie o zamówieniu nr 557148 2020-07-02
1._SIWZ_Art.spozywcze_13_20 2020-07-02
2._Oferta_cenowa spożywcze 13_20_-_zał._1 2020-07-02
3._Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 7_20 2020-07-02
4._Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 7_20 2020-07-02
5._Formularz_Oferty 13_20 2020-07-02
6. _Projekt_umowy_13_20 2020-07-02
Informacje z otwarcia ofert 10.07.2020 2020-07-10
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2020-07-15

Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich

Nazwa postępowania: Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-14/20
Termin składania ofert: 10.07.2020, godz. 12:40
Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.07.2020r. 2020-07-10
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2020-07-13

Najem pomieszczeń na kiosk spożywczo-przemysłowy przy Szpitalu...

Nazwa postępowania: Najem pomieszczeń na kiosk spożywczo-przemysłowy przy Szpitalu Powiatowym w Strzyżowie
Numer postępowania: KC/3/2020
Termin składania ofert: 26.06.2020, godz. 11:00
Ogloszenie o przetargu na najem KIOSK spożywczo-przemysłowy.doc 2020-06-22
1. SIWZ najem KIOSK 2020-2022.doc 2020-06-22
2. Formularz oferty.doc 2020-06-22
3. ZOZ-Kiosk-umowa najmu.doc 2020-06-22
Rozstrzygnięcie przetargu.pdf 2020-06-29
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 48 49