Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przetargi

Plan zamówień publicznych na 2018 rok

Nazwa postępowania: Plan zamówień publicznych na 2018 rok
Numer postępowania:
Termin składania ofert:
Plan zamówień publicznych 2018.pdf 2018-04-05

Dostawa art. spożywczych WARZYWA I OWOCE

Nazwa postępowania: Dostawa art. apożywczych WARZYWA I OWOCE
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-09/18
Termin składania ofert: 09.04.2018, godz. 12:40
Ogłoszenie nr 538616 z dnia 29.03.2018 2018-03-29
1._SIWZ_WARZYWA I OWOCE_09_18 2018-03-29
2._Oferta_cenowa_09_18_-_zał._1 2018-03-29
3._Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 2018-03-29
4._Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 2018-03-29
5._Formularz_Oferty_09_18 2018-03-29
6._Projekt_umowy_09_18 2018-03-29
Informacja z otwarcia ofert 09_18.pdf 2018-04-09
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 9_18.pdf 2018-04-09

Rozbudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń...

Nazwa postępowania: Rozbudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Strzyżowie
Numer postępowania: ZOZ.Zp-382-8/18
Termin składania ofert: 09.04.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie nr 535589.pdf 2018-03-23
1. SIWZ Rozbudowa Szpitala Powiatowego 8_18.docx 2018-03-23
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z post... 2018-03-23
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w... 2018-03-23
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc 2018-03-23
5. Załącznik nr 5 - Wzór informacji dotyczącej obowiązku podatkowego.doc 2018-03-23
6. Załącznik nr 6 - Wykaz robót budowlanych.doc 2018-03-23
7. Załącznik nr 7 - Projekt umowy.doc 2018-03-23
8.a Dokumentacja techniczna i szczegółowe specyfikacje techniczne - Pro... 2018-03-23
8.b Dokumentacja techniczna i szczegółowe specyfikacje techniczne - Proj... 2018-03-23
8.c-1 Dokumentacja techniczna i szczegółowe specyfikacje techniczne - P... 2018-03-23
8.c-2 Dokumentacja techniczna i szczegółowe specyfikacje techniczne - P... 2018-03-23
8.c-3 Dokumentacja techniczna i szczegółowe specyfikacje techniczne - Pr... 2018-03-23
8.c-4 Dokumentacja techniczna i szczegółowe specyfikacje techniczne - P... 2018-03-23
8.c-5 Dokumentacja techniczna i szczegółowe specyfikacje techniczne - P... 2018-03-23
8.d Dokumentacja techniczna i szczegółowe specyfikacje techniczne - Pro... 2018-03-23
8e. Przetarg_Rozbudowa szpitala- IT 2018-03-23
9. Przedmiary robót 2018-03-23
10. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc 2018-03-23
11. Odpowiedzi na pytania 05.04.2018.pdf 2018-04-05
Informacja_z_otwarcia_ofert_z_dnia_09.04.2018.pdf 2018-04-09

Dostawa środków do dezynfekcji i utrzymania higieny szpitalnej II

Nazwa postępowania: Dostawa środków do dezynfekcji i utrzymania higieny szpitalnej II
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-7/18
Termin składania ofert: 26.03.2018, godz. 12:40
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-03-16
1. SIWZ 7 -18 2018-03-16
2. Załącznik nr 1 Oferta cenowa 7_18 2018-03-16
3. Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 2018-03-16
4. Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 2018-03-16
5. Formularz Oferty 2018-03-16
6. Projekt umowy 2018-03-16
7. Zapytania i wyjasnienia 2018-03-21
Odpowiedź na zapytanie II.doc 2018-03-22
Informacja_z_otwarcia_ofert_z_dnia_26.03.2018 2018-03-26
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2018-04-18

Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na pakiety

Nazwa postępowania: Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na pakiety
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-06/18
Termin składania ofert: 20.03.2018, godz. 12:40
Ogłoszenie nr 526991 2018-03-09
1._SIWZ_Art.spozywcze_06_18_-_Kopia 2018-03-09
2._Oferta_cenowa_06_18_-_zał._1 2018-03-09
3._Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 2018-03-09
4._Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 2018-03-09
5._Formularz_Oferty_06_18 2018-03-09
6._Projekt_umowy_06_18 2018-03-09
Informacje_z_otwarcia_ofert 06_2018 2018-03-20
Skorygowana informacja_z_otwarcia_ofert 06_2018 2018-03-26
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu pos... 2018-03-29
Zawiadomienie o wyborze pak. 1 i 4.pdf 2018-04-04
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pak. 9.pdf 2018-04-05
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 29 30