Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Dyrekcja

Dyrektor Naczelny
mgr Bolesław Kazalski 


Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa​
lek. med. Marcin Zięba


Główny Księgowy
Krystyna Winiarska


Pielęgniarka Naczelna
mgr Barbara Marczak