Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Dyrekcja

Dyrektor
mgr Bolesław Kazalski 


Główny Księgowy
Krystyna Winiarska


Pielęgniarka Naczelna
mgr Barbara Marczak