Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Zakład diagnostyki laboratoryjnej

Kontakt

Laboratorium mieści się przy ul. 700-lecia 1 w budynku Przychodni Powiatowej na I-piętrze.


17 27-74-312- Pracownia Biochemii i Immunochemii

 

17 27-74-313- Pracownia Hematologii i Koagulologii

 

17 27-74-315- Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

 

17 27-74-311- Kierownik Laboratorium

 

e mail: zdl@zozstrzyzow.pl

 

fax: 17 27-74-315 

Opis zakładu

W strukturze organizacyjnej Laboratorium znajduje się Punkt Pobrań materiału biologicznego do badań- czynny codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.15-10.15

Tel. kontaktowy (w godzinach pracy P. Pobrań- 17 27-74-384)

 

Laboratorium od wielu lat czynnie uczestniczy w programach wewnątrz- oraz zewnątrzlaboratoryjnego (ogólnopolskiego i międzynarodowego) systemu oceny jakości wykonywanych badań z zakresu hematologii, koagulologii, immunochemii, chemii klinicznej oraz równowagi kwasowo-zasadowej.

Udział w w/w sprawdzianach udokumentowany jest licznymi zaświadczeniami i certyfikatami.

 

Laboratorium wykonuje badania z zakresu:

 • hematologii

 • koagulologii

 • analityki ogólnej

 • immunochemii

 • chemii klinicznej

 • równowagi kwasowo-zasadowej

 • serologii transfuzjologicznej

Badania wykonywane są przez są przez wykwalifikowany personel medyczny na wysokiej klasy analizatorach.

Laboratorium świadczy usługi na rzecz pacjentów ambulatoryjnych (na podstawie zawartych umów z lekarzami), odpłatnie oraz całodobowo dla pacjentów oddziałów szpitalnych.

BEZPŁATNIE wykonywane są badania na podstawie skierowania od lekarza, który ma z ZOZ Strzyżów podpisaną umowę na świadczenie usług z zakresu laboratoryjnej diagnostyki medycznej.

Badania ze skierowaniem z gabinetów prywatnych lub bez skierowania podlegają opłacie zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Badania pilne (CITO) Laboratorium wykonuje całodobowo.

Badania specjalistyczne (poza listą badań wykonywanych przez Laboratorium), przewożone są przez Kuriera do Podwykonawcy- Laboratorium DIAGNOSTYKA (Szpital MSWiA- Rzeszów, ul. Krakowska 16).

 

 

Przygotowanie pacjenta do pobrania materiału biologicznego (krew, mocz, kał)

Właściwe przygotowanie się do pobrania materiału przeznaczonego do wykonania badań laboratoryjnych jest niezwykle istotnym elementem w celu uzyskania wiarygodnych wyników.

 

KREW do większości badań laboratoryjnych należy pobierać:

 • po wypoczynku nocnym (nie powinno się pobierać materiału po nieprzespanej nocy, jak również po wzmożonym wysiłku fizycznym),

 • na czczo (po minimum 8-12 godzinach od ostatniego posiłku). Wyjątek stanowią niemowlęta

  i dzieci, u których dopuszcza się podanie w razie konieczności lekkiego śniadania (przy oznaczaniu glukozy, pacjent musi być bezwzględnie na czczo),

 • przy zachowaniu normalnej diety,

 • przed rozpoczęciem leczenia lub po ewentualnym odstawieniu leków, które mogłyby wpływać na poziom mierzonego parametru (decyzja o odstawieniu leków w dniu pobrania materiału powinna być bezwzględnie skonsultowana z lekarzem!!!)

 • pacjent nie powinien pić alkoholu oraz ograniczyć spożycie używek (np. kawa) 2 – 3 dni przed badaniem,

 • 30 minut przed badaniem pacjent powinien pozostawać w spoczynku (pozycja siedząca).

   

MOCZ do większości badań laboratoryjnych powinien być pobrany do pojemnika jednorazowego plastikowego (do zakupienia w aptece):

 • po wypoczynku nocnym (mocz do badania bakteriologicznego powinien być pobrany tak, aby umożliwić bakteriom 4-8 godzinną inkubację w pęcherzu moczowym)

 • na czczo,

 • przy zachowaniu normalnej diety,

 • przed rozpoczęciem leczenia (antybiotykoterapii) lub po ewentualnym odstawieniu leków, które mogłyby wpływać na poziom mierzonego parametru (decyzja o odstawieniu leków w dniu pobrania materiału powinna być bezwzględnie skonsultowana z lekarzem!!!),

 • pierwszy mocz poranny, po uprzednim dokładnym umyciu i osuszeniu skóry w okolicach zewnętrznych narządów płciowych. Pierwszą porcję moczu należy oddać do toalety , a następnie kolejną bez przerywania strumienia moczu bezpośrednio do wcześniej przygotowanego pojemnika jednorazowego (ok. 50 ml, nie mniej niż 10 ml. ), który należy natychmiast zamknąć

  i dostarczyć do laboratorium w czasie nie dłuższym niż 2 godziny

 • nie w czasie krwawienia miesięcznego

KAŁ do większości badań laboratoryjnych powinien być pobrany do specjalnych pojemników, które można zakupić w aptekach. Zawierają one „szpatułkę,”za pomocą której pobieramy porcję kału wielkości orzecha laskowego (z różnych miejsc tej samej porcji)

i umieszczamy w pojemniku, a następnie dostarczamy do laboratorium.

Jeśli czas od pobrania kału do dostarczenia do laboratorium jest dłuższy niż 2 godziny, próbkę należy przechowywać w lodówce, a następnie możliwie najszybciej dostarczyć do laboratorium.