Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy

Kadra

Kierownik
Lek. med. Marcin Zięba - Specjalista Neurolog

Pielęgniarka Oddziałowa
Piel. dypl. Maria Czuba

- pielęgniarki
- opiekunki medyczne
- rehabilitanci
- logopeda
- psycholog
- terapeuta zajęciowy

 

Kontakt

17 27 74 347 – Kierownik
17 27 74 377 – Oddziałowa
17 27 74 392 – Dyzurka pielęgniarek

 

Opis oddziału

Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy jest zakładem stacjonarnym, w którym prowadzi się profesjonalną opiekę całodobową nad pacjentem przewlekle chorym.
Opieka ta obejmuje:
- świadczenia pielęgnacyjne,
- opiekuńcze, 
- rehabilitację ruchową, zgodnie ze zleceniem lekarza, 
- terapię zajęciową, 
- terapię psychologiczną, 
-kontynuację leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla podopiecznych nie wymagających hospitalizacji.

Celem świadczonych przez nas usług jest podtrzymanie i jeżeli to możliwe poprawienie zdrowia i sprawności chorego. Zajmujemy się również promocją zdrowia, prowadzimy edukację zdrowotną podopiecznych, a także ich rodzin.


 

Warunki przyjęcia

Podstawą skierowania do zakładu pielęgnacyjno– opiekuńczego jest:
- wniosek lekarza POZ lub wniosek lekarza oddziału szpitalnego
- wywiad pielęgniarki rodzinnej wraz z oceną pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel
- zgoda pacjenta na pobyt w zakładzie wyrażona własnoręcznym podpisem lub podpisem przedstawiciela ustawowego.

Do zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego nie może być przyjęty pacjent z rozpoznaną chorobą psychiczną i / lub w terminalnej fazie choroby nowotworowej.
 

Pacjent zgłaszający się do Zakładu powinien posiadać ze sobą:
- przybory toaletowe (gąbki 2 sztuki – jasna i ciemna, rękawice foliowe do mycia 2 sztuki – jasna i ciemna)
- mydło w płynie
- szampon do włosów
- grzebień
- oliwka do ciała
- ręcznik papierowy, chusteczki nawilżone
- przybory do golenia (mężczyźni) – maszynki jednorazowe
- pidżama, 4 podkoszulki
- dres dla pacjentów chodzących
- 2 – 3 pary skarpet

Odzież i ręczniki należy opisać markerem bądź wyszyć nazwisko pacjenta. Należy zabrać ze sobą również leki stale przyjmowane w dawce na pierwszy dzień pobytu, gdyż w chwili przyjęcia zakład może nie dysponować danymi lekami.

 

Kwalifikacja pacjenta do Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego

Dokumenty:
- decyzja o wysokości emerytury / renty, bądź decyzja o przyznaniu zasiłku stałego
- ostatni odcinek emerytury / renty
- karty informacyjne z pobytu w szpitalu
- aktualne badania: morfologia, mocz, mocznik cukier, elektrolity, Rtg klatki piersiowej.

Do pobrania:
Komplet dokumentów należy złożyć u kierownika zakładu, który wspólnie z lekarzem dokonuje kwalifikacji pacjenta. O fakcie zakwalifikowania pacjent zostaje poinformowany listownie. Pacjenci przyjmowani są zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Dokładny termin przyjęcia pacjenta do zakładu uzgadnia kierownik telefonicznie z pacjentem lub jego opiekunem. Okres pobytu w Zakładzie jest uzależniony od stanu zdrowia pacjenta.