Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Statut i inne dokumenty prawne

Regulamin organizacyjny.pdf | 6,5 MB

Regulamin organizacyjny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie

Statut Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie.pdf | 2,8 MB

Statut Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie

Uchwały Rady Powiatu Strzyżowskiego w sprawie zmian w Statusie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie.pdf | 1,7 MB

Uchwały Rady Powiatu Strzyżowskiego w sprawie zmian w Statusie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie