Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Oddział Chirurgii z Pododdziałem Urazowo-Ortopedycznym

Kadra

Z-ca Kierownika
Lek. med. Marek Rozlepiło - Specjalista Chirurg

Personel lekarski oddziału
Dr n.med. Robert Podlasek - Specjalista Chirurg
Lek. med. Mieczysław Walkiewicz - Specjalista Chirurg
Lek. med. Tomasz Giergielewicz - Specjalista Chirurg
Lek. med. Rafał Habaj - Specjalista Chirurg
Lek. med. Dariusz Hudzik - Specjalista Ortopedii i Traumatologii
Lek. med. Wiesław Małek - Specjalista Ortopedii i Traumatologii
Lek. med. Piotr Szczerba - Specjalista Ortopedii i Traumatologii
Lek. med. Dawid Mastej - Specjalista Ortopedii i Traumatologii

Pielęgniarka oddziałowa
Piel. dypl. Beata Srebrna-Kalisztan

 

Kontakt

Pracownia Endoskopii
Rejestracja i wykonywanie badań
od poniedziałku do piątku w godz. od 7 00 do 14 35

Telefony na centrale szpitala:
(17) 276 11 07
(17) 276 28 04
(17) 276 10 65
(17) 276 12 82

Ordynator – 17 27 74 318
Pielęgniarka oddziałowa - 17 27 74 321
Dyżurka lekarska - 17 27 74 374 
Dyżurka pielęgniarska – 17 27 74 320
Pracownia Endoskopii – 17 27 74 317
Sala pooperacyjne – 17 27 74 343
Telefon dla pacjentów – 17 27 74 322
Gabinet zabiegowy - 17 27 74 362
Sekretariat – 17 27 74 395

 

Opis oddziału

Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urazowo-Ortopedycznym pełni całodobowy ostry dyżur w zakresie schorzeń jamy brzusznej, chirurgii urazowej oraz zabezpiecza ambulatorium chirurgiczne i ortopedyczne. Obejmuje również specjalistyczną opieką pacjentów kierowanych przez lekarzy specjalistów i lekarzy POZ. Wykonuje także operacje i zabiegi planowe.

Oddział usytuowany jest na I piętrze budynku "A", Szpitala Powiatowego. Do dyspozycji pacjentów mamy 9 sal z 34 łóżkami oraz Salą Pooperacyjną 3 łóżkową, gdzie hospitalizowani są pacjenci po skomplikowanych zabiegach operacyjnych wymagający monitorowania i intensywnej opieki pielęgniarskiej i lekarskiej. W ramach oddziału wydzielone jest 8 łóżek urazowo-ortopedycznych, gdzie leczeni są pacjenci po urazach oraz ze schorzeniami narządu ruchu.

Posiadamy doświadczenie w leczeniu przepuklin pachwinowych i brzusznych, cholecystektomii laparoskopowej, zabiegach endoskopowych, w chirurgii żołądka i jelita grubego. Oddział posiada całodobowy dostęp do nowoczesnego aparatu Tomografi komputerowej, USG i RTG. Pacjenci wypisywani z oddziału mają możliwość kontynuacji leczenia w Poradni Chirurgicznej i Urazowo - Ortopedycznej prowadzonej przez lekarzy oddziału.

Kadra Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urazowo-Ortopedycznym na bieżąco wprowadza nowe metody i techniki leczenia operacyjnego, diagnostyczno-terapeutycznego, rehabilitacji medycznej i profesjonalnej pielęgnacji pacjenta. Personel oddziału zarówno lekarski jak i pielęgniarski dbając o dobro pacjenta i jakość wykonywanych usług przez cały czas podnosi swoje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

 

Zakres świadczonych usług:

Oddział pełni stały całodobowy dyżur chirurgiczny.

 • Zakres działalności chirurgicznej:
 • Operacje ostrych schorzeń jamy brzusznej i urazów klatki piersiowej
 • Operacje żołądka i dwunastnicy (w chorobie wrzodowej) - planowe i doraźne operacje
 • Nowotwory żołądka (częściowe, całkowite wycięcie żołądka)
 • Operacje w nowotworach okrężnicy i odbytnicy
 • Operacje nienowotworowych schorzeń jelita grubego - polipy, wycięcia endoskopowe, żylaki odbytu, szczeliny, przetoki, wypadanie odbytnicy
 • Operacje na dolnej 1/3 przełyku
 • Całkowite wycięcie żołądka klasyczne i z użyciem staplerów
 • Operacje na jelicie grubym także z użyciem staplerów
 • Częściowe i całkowite wycięcie jelita grubego z zachowaniem zwieraczy
 • Wycięcie jelita z wytworzeniem wewnątrzotrzewnowych zbiorników kałowych
 • Operacje kamicy żółciowej:
 • Laparoskopowe oraz klasyczne wycięcie pęcherzyka żółciowego z rewizją dróg żółciowych
 • Operacje przepuklin:
 • Operacje przepuklin brzusznych, pachwinowych, udowych, pępkowych (użycie siatek)
 • Operacje naczyniowe:
 • Operacje żylaków udowo-podkolanowych-przeszczepy naczyniowe, żylaków kończyn dolnych
 • Operacje żylaków kończyn dolnych
 • Operacje doraźne na tętnicach (usuwanie zatorów) - sympatectomia lędźwiowa
 • Operacje żylaków odbytu - metoda Milligan-Morgan i inne
 • Choroby tarczycy:
 • Całkowite i częściowe usunięcie tarczycy (wole guzowate oraz nowotwory tarczycy)
 • Diagnostyka ( biopsja, USG )
 • Choroby piersi:
 • Operacje zmian nowotworowych łagodnych i złośliwych
 • Radykalne wycięcie piersi z układem chłonnym, segmentalne wycięcie, usuwanie zmian miejscowych
 • Diagnostyka ( biopsja, USG )
 • Endoskopia zabiegowa:
 • Diagnostyka endoskopowa przewodu pokarmowego
 • Tamowanie krwawień do przewodu pokarmowego - ostrzykiwanie krwawiących naczyń
 • Kolonoskopia zabiegowa - w znieczuleniu ogólnym, diagnostyka jelita grubego z możliwością usuwania zmian patologicznych
 • Operacje na układzie chłonnym:
 • ​​W przerzutach nowotworowych (lymphadenectomie)
 • Operacje urologiczne w chorobach nerek, pęcherza moczowego:
 • Wodniak jądra, Żylaki powrózka nasiennego
 • Inne:
 • Stulejka
 • Ginekomastia
 • Drobne zabiegi w znieczuleniu miejscowym - usuwanie znamion, kaszaków, brodawek, ganglionów, blizn, tatuaży 
 • Leczenie kompleksowe oparzeń z przeszczepami skóry
Zakres działalności ortopedycznej:
 • Leczenie operacyjne urazów układu kostno-stawowego:
 • Zespalanie śrubami, blaszkami
 • Zespalanie metodami otwartymi i zamkniętymi z użyciem monitora RTG
 • Zabiegi przy schorzeniach i urazach stawów (z użyciem artroskopu), 
 • Zabiegi przy urazach ręki (np. przy uszkodzeniu piłą tarczową itp.), 
 • Zabiegi operacyjne schorzeń ortopedycznych:
 • Korekcje z osteotomiami (np. paluchów koślawych) 
 • Przykurcze ścięgniste i stawowe 
 • Zabiegi przy zniekształceniach reumatologicznych.
 • Leczenie zachowawcze schorzeń ortopedycznych i urazowych za pomocą:
 • Nastawiania zwichnięć i złamań w znieczuleniu miejscowym i ogólnym z użyciem unieruchomienia gipsowego 
 • Leczenia czynnościowego na wyciągach z elementami rehabilitacji


 

Wykorzystywany sprzęt

 • Tomograf komputerowy
 • USG (Kolor-Doppler)
 • kolonoskop
 • duodenoskop
 • gastroskopy
 • litotryptor
 • balony do poszerzania dróg żółciowych

W obrębie bloku operacyjnego

 • nóż harmoniczny
 • liga-sure
 • diatermia chirurgiczna
 • staplery okrężne
 • aparat Rtg z ramieniem „C”
 • zestaw laparoskopowy
 • zestaw artroskopowy


 

Wymagania

Aby być przyjętym na oddział wymagane są dokumenty: 
• Skierowanie od lekarza 
• Aktualny dowód ubezpieczenia 
• NIP płatnika składek 
• Dowód osobisty 
• NIP osobisty pacjenta (w przypadku potrzeby zwolnienia lekarskiego)