Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przetargi

Konkurs ofert na świadczenia lekarskie

Nazwa postępowania: Konkurs ofert na świadczenia lekarskie
Numer postępowania:
Termin składania ofert: 22.03.2019, godz. 09:00
Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia medyczne 2019-03-19
Szczegółowe_warunki_konkursu_na_świadczenie_medyczne 2019-03-19
Oferta FORMULARZ DO WYPEŁNIENIA 2019-03-19
projekt umowy oddział chirurgii 2019-03-19
projekt umowy poradnia 2019-03-19
projekt_opis_badań_rtg_ 2019-03-19
projekt_umowy_lekarze_PRM 2019-03-19
Zawiadomienie_o_rozstrzygnięciu_konkursu-22 marzec 2019.pdf 2019-03-22

Dostawa środków do dezynfekcji i utrzymania higieny szpitalnej

Nazwa postępowania: Dostawa środków do dezynfekcji i utrzymania higieny szpitalnej
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-7/19
Termin składania ofert: 22.03.2019, godz. 12:40
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-03-14
1. SIWZ 7_19 2019-03-14
2. Załącznik nr 1 Oferta cenowa 7_19 2019-03-14
3. Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 2019-03-14
4. Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 2019-03-14
5. Formularz Oferty 2019-03-14
6. Projekt umowy 2019-03-14
7.Zapytania i wyjasnienia 2019-03-19

Usługi asysty technicznej rozumianej jako nadzór autorski oraz...

Nazwa postępowania: Usługi asysty technicznej rozumianej jako nadzór autorski oraz serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego z podziałem na pakiety
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-13/19
Termin składania ofert: 22.03.2019, godz. 13:00
Ogłoszenie o zamówieniu nr 525569.docx 2019-03-14
1._SIWZ_13.doc 2019-03-14
2. Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_1.doc 2019-03-14
3._Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2.doc 2019-03-14
4. Formularz Oferty.doc 2019-03-14
5. Projekt umowy pak. 1.doc 2019-03-14
6. Projekt umowy pak. 2.doc 2019-03-14
7. Projekt umowy pak. 3.doc 2019-03-14
8. Odpowiedzi na pytania PAK. 1.pdf 2019-03-19
Informacje_z_otwarcia_ofert 22.03.2019 r.pdf 2019-03-22

Dostawa implantów ortopedycznych wraz z udostępnieniem...

Nazwa postępowania: Dostawa implantów ortopedycznych wraz z udostępnieniem instrumentarium-powtórzenie
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-10/19
Termin składania ofert: 15.03.2019, godz. 13:00
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-03-07
1. SIWZ_10_18 2019-03-07
2._Zał._nr_1_-_Formularz_cenowy 2019-03-07
3._Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 2019-03-07
4._Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 2019-03-07
5._Formularz_Oferty 2019-03-07
6. Projekt umowy 2019-03-07
Informacje z otwarcia ofert z dnia 15.03.2019r. 2019-03-15
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2019-03-22
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 37 38