Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przetargi

Dostawa środków do dezynfekcji i utrzymania higieny szpitalnej -...

Nazwa postępowania: Dostawa środków do dezynfekcji i utrzymania higieny szpitalnej - powtórzenie
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-14/19
Termin składania ofert: 16.05.2019, godz. 12:40
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-05-06
1. SIWZ 14_19 2019-05-06
2. Załącznik nr 1 Oferta cenowa 2019-05-06
3. Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 2019-05-06
4. Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 2019-05-06
5. Formularz Oferty 2019-05-06
6. Projekt umowy 2019-05-06
7.Zapytania i wyjasnienia, Przesunięcie terminu składania ofert 2019-05-13
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2019-05-13
Informacja_z_otwarcia_ofert_z_dnia_16.05.2019 2019-05-16

Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych

Nazwa postępowania: Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-11/19
Termin składania ofert: 08.04.2019, godz. 12:40
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-03-28
1. SIWZ_11_19 2019-03-28
2. Oferta cenowa - Załącznik nr 1 2019-03-28
3. Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 2019-03-28
4. Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 2019-03-28
5. Formularz Oferty 11_19 2019-03-28
6. Projekt umowy 2019-03-28
7. Przesuniecie terminu składania i otwarcia ofert na 08.04.2019 2019-04-02
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2019-04-02
8. Odpowiedzi na pytania 2019-04-03
Informacja z otwarcia ofert z dnia 08.04.2019 2019-04-08
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2019-04-15

Konkurs ofert na świadczenia lekarskie

Nazwa postępowania: Konkurs ofert na świadczenia lekarskie
Numer postępowania:
Termin składania ofert: 22.03.2019, godz. 09:00
Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia medyczne 2019-03-19
Szczegółowe_warunki_konkursu_na_świadczenie_medyczne 2019-03-19
Oferta FORMULARZ DO WYPEŁNIENIA 2019-03-19
projekt umowy oddział chirurgii 2019-03-19
projekt umowy poradnia 2019-03-19
projekt_opis_badań_rtg_ 2019-03-19
projekt_umowy_lekarze_PRM 2019-03-19
Zawiadomienie_o_rozstrzygnięciu_konkursu-22 marzec 2019.pdf 2019-03-22

Dostawa środków do dezynfekcji i utrzymania higieny szpitalnej

Nazwa postępowania: Dostawa środków do dezynfekcji i utrzymania higieny szpitalnej
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-7/19
Termin składania ofert: 22.03.2019, godz. 12:40
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-03-14
1. SIWZ 7_19 2019-03-14
2. Załącznik nr 1 Oferta cenowa 7_19 2019-03-14
3. Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 2019-03-14
4. Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 2019-03-14
5. Formularz Oferty 2019-03-14
6. Projekt umowy 2019-03-14
7.Zapytania i wyjasnienia 2019-03-19
Informacja_z_otwarcia_ofert_z_dnia_22.03.2019 2019-03-25
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pak.21 2019-04-02
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postęp... 2019-04-12

Usługi asysty technicznej rozumianej jako nadzór autorski oraz...

Nazwa postępowania: Usługi asysty technicznej rozumianej jako nadzór autorski oraz serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego z podziałem na pakiety
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-13/19
Termin składania ofert: 22.03.2019, godz. 13:00
Ogłoszenie o zamówieniu nr 525569.docx 2019-03-14
1._SIWZ_13.doc 2019-03-14
2. Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_1.doc 2019-03-14
3._Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2.doc 2019-03-14
4. Formularz Oferty.doc 2019-03-14
5. Projekt umowy pak. 1.doc 2019-03-14
6. Projekt umowy pak. 2.doc 2019-03-14
7. Projekt umowy pak. 3.doc 2019-03-14
8. Odpowiedzi na pytania PAK. 1.pdf 2019-03-19
Informacje_z_otwarcia_ofert 22.03.2019 r.pdf 2019-03-22
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania 13_19.pdf 2019-03-27
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 37 38