Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przetargi

Przetarg na sprzedaż sprzętu NOWORODKOWEGO

Nazwa postępowania: Przetarg na sprzedaż sprzętu NOWORODKOWEGO
Numer postępowania: KC/6/2019
Termin składania ofert: 23.09.2019, godz. 12:45
1. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż sprzętu 2019-09-13
2. Regulamin przetargu 2019-09-13
3. Formularz ofertowy 2019-09-13

Dostawa akcesoriów do artroskopii

Nazwa postępowania: Dostawa akcesoriów do artroskopii
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-26/19
Termin składania ofert: 12.09.2019, godz. 12:40
1. SIWZ 26_19 2019-09-04
2. Formularz cenowy - załącznik nr 1 2019-09-04
3._Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 2019-09-04
4._Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 2019-09-04
5._Formularz_Oferty 2019-09-04
6._Projekt_umowy 2019-09-04
7.Ogłoszenie o zamówieniu 2019-09-04
Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.09.2019 2019-09-12

Dostawa gazów medycznych

Nazwa postępowania: Dostawa gazów medycznych
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-17/19
Termin składania ofert: 06.09.2019, godz. 12:40
Ogloszenie o zamowieniu 2019-08-22
1. SIWZ_17_19 2019-08-22
2. Formularz cenowy Zal. nr 1 2019-08-22
3. Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 2019-08-22
4. Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 2019-08-22
5. Formularz oferty 2019-08-22
6. Projekt umowy 2019-08-22
7. Przesuniecie terminu składania i otwarcia ofert na 06.09.2019 2019-08-28
Ogloszenie o zmianie ogłoszenia 2019-08-28

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

Nazwa postępowania: Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych
Numer postępowania:
Termin składania ofert: 10.09.2019, godz. 10:00
Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia medyczne 2019-08-16
Szczegółowe warunki konkursu na świadczenie medyczne 2019-08-16
Oferta formularz do wypełnienia 2019-08-16
Projekt umowy lekarze PRM 2019-08-16
Przesunięcie terminu składania ofert 2019-08-22
Rozstrzygnięcie 2019-09-13
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 41 42