Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19

16.12.2020

Szpital Powiatowy w Strzyżowie jest szpitalem węzłowym w ramach realizacji

Narodowego Programu Szczepień przeciwko SarsCov-2 – szczepienia przeciwko SarsCov-2

będą wykonywane bezpłatnie.

 

Program szczepień został ustalony przez Ministerstwo Zdrowia.

Szczepienia będą wykonywane

zgodnie z przyjętym harmonogramem dla całej Polski.

 

Pracownicy ochrony zdrowia

medyczni i niemedyczni /m. in. pracownicy podmiotów leczniczych w tym także praktyk zawodowych oraz aptek ogólnodostępnych/ -

będą szczepieni w pierwszej kolejności.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zamieszczonym poniżej

do dnia 18 grudnia 2020 roku (piątek) do godziny 14:30.

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

covidszczepienie@zozstrzyzow.pl

 

Dla bezpieczeństwa danych prosimy o zaszyfrowanie plików darmowym oprogramowaniem 7zip.

Hasło prosimy przesłać w drugim mailu.


 


Powrót