Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Zapytania ofertowe

Dostawa ubrań i obuwia ochronnego

Nazwa postępowania: Dostawa ubrań i obuwia ochronnego
Numer postępowania: KC/5/2019
Termin składania ofert: 04.10.2019, godz. 11:40
Zaproszenie do składania ofert 2019-09-26
Formularz oferty do Zapytania ofertowego 2019-09-26
Formularz cenowy 2019-09-26
Wzór umowy 2019-09-26
Odpowiedzi na pytanie I 2019-09-30
Odpowiedzi na pytanie II 2019-10-01
Informacja z otwarcia ofert 2019-10-07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2019-11-12

REMONT DŹWIGU SZPITALNEGO

Nazwa postępowania: REMONT DŹWIGU SZPITALNEGO
Numer postępowania:
Termin składania ofert: 17.09.2019, godz. 12:00
REMONT WINDY Zaproszenie do składania ofert.doc 2019-09-11
REMONT WINDY Formularz-oferty-do-Zapytania-ofertowego.doc 2019-09-11
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 2019-09-19
  1 2