Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Zapytania ofertowe

Dostawa pomp infuzyjnych

Nazwa postępowania: Dostawa pomp infuzyjnych
Numer postępowania: ZP.26.37.2022
Termin składania ofert: 31.10.2022, godz. 11:40
1. Zapytanie ofertowe Pompy infuzyjne.doc 2022-10-24
2. Formularz oferty.docx 2022-10-24
3. Zał. 1 OPZ POMPA INFUZYJNA.doc 2022-10-24
4. Projekt umowy.docx 2022-10-24
5. RODO Klauzula informacyjna.doc 2022-10-24
Zestawienie ofert z dnia 31.10.2022.docx 2022-10-31
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf 2022-11-02

Dostawa defibrylatorów

Nazwa postępowania: Dostawa defibrylatorów
Numer postępowania: ZP.026.35.2022
Termin składania ofert: 03.10.2022, godz. 11:40
1. Zapytanie ofertowe Defibrylatory 2022-09-26
2. Formularz oferty.docx 2022-09-26
3. Zał. 1 OPZ DEFIBRYLATORY.doc 2022-09-26
4. Projekt umowy.docx 2022-09-26
5. RODO Klauzula informacyjna.doc 2022-09-26
6. Odpowiedzi na pytania I .doc 2022-09-28
Zawiadomienie o wyborze oferty 2022-10-03

DOSTAWA PALIW BEZPOŚREDNIO NA STACJACH PALIW WYKONAWCY DLA...

Nazwa postępowania: DOSTAWA PALIW BEZPOŚREDNIO NA STACJACH PALIW WYKONAWCY DLA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ZOZ STRZYŻÓW ETYLINA, OLEJ NAPĘDOWY
Numer postępowania: ZP.26.3.2022
Termin składania ofert: 23.03.2022, godz. 11:00
1. Paliwa Zaproszenia do składania ofert.doc 2022-03-17
2. Formularz_oferty 3_22.doc 2022-03-17
3. Projekt_umowy_3_22.doc 2022-03-17
Informacja z otwarcia ofert z dn 23.03.2022 2022-03-23

Dostawa odzieży oraz obuwia roboczego

Nazwa postępowania: Dostawa odzieży oraz obuwia roboczego
Numer postępowania: ZP.26.8.2022
Termin składania ofert: 02.03.2022, godz. 11:40
Zaproszenie do składania ofert 2022-02-23
Formularz Oferty 2022-02-23
Formularz asortymentowo-cenowy - zał. 1 2022-02-23
Wzór umowy 2022-02-23
Klauzula informacyjna 2022-02-23
Odpowiedzi I 2022-02-25
Informacja z otwarcia ofert 2022-03-03
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2022-03-11

Przetarg na najem kiosku przy Szpitalu Powiatowym w Strzyżowie

Nazwa postępowania: Przetarg na najem kiosku przy Szpitalu Powiatowym w Strzyżowie
Numer postępowania: KC-5/21
Termin składania ofert: 02.09.2021, godz. 11:00
Ogloszenie o przetargu na najem KIOSK spożywczo-przemysłowy.doc 2021-08-26
1. SIWZ najem KIOSK 2021-2022.doc 2021-08-26
2. Formularz oferty.doc 2021-08-26
3. Umowa najmu 2021-08-26
  1 2 4