Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przetargi

Dostawa drobnego sprzętu medycznego z podziałem na pakiety

Nazwa postępowania: Dostawa drobnego sprzętu medycznego z podziałem na pakiety
Numer postępowania: ZP.26.9.2022
Termin składania ofert: 15.03.2022, godz. 10:00
Adres strony internetowej prowadzonego postepowania
https://miniportal.uzp.gov.pl

Nr ogłoszenia
2022/BZP 00071769/01

Identyfikator postepowania w miniPortalu
ec4436cf-5e6b-4eb5-8a4c-6fd5df1a9c09

ADRES SKRZYNKI EPUAPZOZStrzyzow
Ogłoszenie o zamówieniu 2022_BZP 00071769_01.pdf 2022-03-01
Ogłoszenie o zmianie terminu skła i otw. na 14.03.2022.pdf 2022-03-07
Ogłoszenie o zmianie terminu skła i otw. na 15.03.2022 2022-03-10

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Nazwa postępowania: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
Numer postępowania:
Termin składania ofert:
Plan zamówień 2022 2022-02-28

Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z...

Nazwa postępowania: Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z obiektów Szpitala Powiatowego w Strzyżowie
Numer postępowania: ZP.026.7.2022
Termin składania ofert: 23.02.2022, godz. 10:00
Adres strony internetowej prowadzonego postepowania
https://miniportal.uzp.gov.pl

Nr ogłoszenia
2022/BZP 00058073/01

Identyfikator postepowania
d6e0b9d1-5009-440d-b9a0-9a4370e4f39e

ADRES SKRZYNKI EPUAPZOZStrzyzow
Ogłoszenie nr 2022_BZP 00058073_01 z dnia 2022.02.15.pdf 2022-02-15

Dostawa środków ochrony indywidualnej z podziałem na pakiety

Nazwa postępowania: Dostawa środków ochrony indywidualnej z podziałem na pakiety
Numer postępowania: ZP.026.5.2022
Termin składania ofert: 18.02.2022, godz. 10:00
Adres strony internetowej prowadzonego postepowania
https://miniportal.uzp.gov.pl

Nr ogłoszenia
2022/BZP 00049750/01

Identyfikator postepowania
6765514d-ecde-423f-9f65-18f22699792f
Ogłoszenie BZP nr 2022BZP 0004975001.pdf 2022-02-08
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zmiana terminu skł. i otw. ofert na 18.0... 2022-02-14

Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na pakiety

Nazwa postępowania: Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na pakiety
Numer postępowania: ZP.026.6.2022
Termin składania ofert: 14.02.2022, godz. 11:00
Adres strony internetowej prowadzonego postepowania
https://miniportal.uzp.gov.pl

Nr ogłoszenia
2022/BZP 00046544/01

Identyfikator postepowania
bccdc6be-efb0-4ae0-9d62-299ac5dec8cf
Ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00046544/01 2022-02-04
1 2 ... 5 6 7 9 11 12 13 ... 66 67