Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przetargi

Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich

Nazwa postępowania: Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-24/21
Termin składania ofert: 20.12.2021, godz. 10:00
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania 
https://miniportal.uzp.gov.pl

Numer ogłoszenia
2021/BZP 00309694/01

Identyfikator postępowania na miniPortalu
f126783e-2e9d-49b9-8d7b-e225b098aab3


 
Ogłoszenie o zamówieniu 2021-12-10

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie...

Nazwa postępowania: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ - badania specjalistyczne wysyłkowe
Numer postępowania:
Termin składania ofert: 17.12.2021, godz. 13:00
1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT badania specjalistyczne wysyłkowe 2021-12-07
2. Warunki Konkursu Ofert 2021-12-07
3. Formularz oferty OGÓLNY 2021-12-07
4. Formularz cenowy Załącznik nr 1 Panel badań miesięczny badania specja... 2021-12-07
5. Projekt umowy BADANIA SPECJALISTYCZNE WYSYŁKOWE 2021-12-07
30.12.2021 Rozstrzygnięcie konkursu 2021-12-30

Dostawa środków ochrony indywidualnej z podziałem na pakiety

Nazwa postępowania: Dostawa środków ochrony indywidualnej z podziałem na pakiety
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-19/21
Termin składania ofert: 02.12.2021, godz. 10:00
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00277089/01

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 
1ce9c68d-eaa3-4853-8f79-da624ddb1132
Ogłoszenie o zamówieniu 2021 BZP 00277089_01 z dnia 19.11.2021 2021-11-19
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 26.11.2021r.pdf 2021-11-26

POWTÓRZENIE konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w...

Nazwa postępowania: POWTÓRZENIE konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I OBSŁUGI BANKU KRWI W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ZOZ STRZYŻÓW W POWIĄZANIU Z NAJMEM POMIESZCZEŃ, URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA
Numer postępowania:
Termin składania ofert: 17.11.2021, godz. 10:00
OGŁOSZENIE_O_KONKURSIE_OFERT 2021-11-04
1._SZCZEGÓŁOWE_WARUNKI_KONKURSU_2021 2021-11-04
2._Oferta_na_udzelanie_świadczeń_zdrowotnych 2021-11-04
3._ZOZ-Umowa_podwykonawstwa_LABORATORIUM_ 2021-11-04
Załącznik_nr_1_miesięczny_panel_badań 2021-11-04
Załącznik nr 2 Wykaz Pracowników 2021-11-04
Zał. nr 3 Prac. Analityczna - wykaz sprzętu 2021-11-04
17.11.2021 Rozstrzygnięcie konkursu ofert 2021-11-17

Ogłoszenie o nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Nazwa postępowania: Ogłoszenie o nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Numer postępowania:
Termin składania ofert:
Wykaz nieruchomości do dzierżawy 2021-11-03
1 2 ... 5 6 7 9 11 12 13 ... 63 64