Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przetargi

Dostawa środków ochrony indywidualnej z podziałem na pakiety

Nazwa postępowania: Dostawa środków ochrony indywidualnej z podziałem na pakiety
Numer postępowania: ZP.26.16.2022
Termin składania ofert: 27.04.2022, godz. 10:00
Adres strony internetowej prowadzonego postepowania: https://miniportal.uzp.gov.pl

Nr ogłoszenia 2022/BZP 00125681/01

Identyfikator postepowania d96b0785-1c4c-4508-86e9-fa7a5dc75cc5
Ogłoszenie o zamówieniu 2022_BZP 00125681_01 2022-04-19
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2022BZP 00132340_01 2022-04-25

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Nazwa postępowania: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
Numer postępowania:
Termin składania ofert:
Plan zamówień publicznych 2022 2022-04-12

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Nazwa postępowania: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
Numer postępowania:
Termin składania ofert:
Plan zamówień 12.04.2022 2022_BZP 00069997_03_P 2022-04-12

Dostawa środków do dezynfekcji i utrzymania higieny szpitalnej z...

Nazwa postępowania: Dostawa środków do dezynfekcji i utrzymania higieny szpitalnej z podziałem na pakiety
Numer postępowania: ZP.26.11.2022
Termin składania ofert: 29.03.2022, godz. 10:00
Adres strony internetowej prowadzonego postepowania
https://miniportal.uzp.gov.pl

Nr ogłoszenia
2022/BZP 00087851/01


Identyfikator postepowania w miniPortalu
2faee28f-8c36-42ca-bb0d-f7b184566d9b

ADRES SKRZYNKI EPUAPZOZStrzyzow
Ogłoszenie o zamówieniu 2022-03-16
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2022-03-21
II Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2022-03-24

Dostawa implantów ortopedycznych II wraz z udostępnieniem...

Nazwa postępowania: Dostawa implantów ortopedycznych II wraz z udostępnieniem instrumentarium
Numer postępowania: ZP.26.10.2022
Termin składania ofert: 16.03.2022, godz. 12:00
Adres strony internetowej prowadzonego postepowania
https://miniportal.uzp.gov.pl

Nr ogłoszenia
2022/BZP 00079198/01


Identyfikator postepowania w miniPortalu
f4535593-9f50-4b07-bfb7-a38294c5644c

ADRES SKRZYNKI EPUAPZOZStrzyzow
Ogłoszenie o zamówieniu 2022-03-08
1 2 3 4 5 7 9 10 11 ... 65 66