Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przetargi

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w...

Nazwa postępowania: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie.
Numer postępowania: 229550 - 2013
Termin składania ofert: 24.06.2013, godz. 13:00
Ogłoszenie o wynikach postępowania 2013-06-27
Odpowiedź na pytania zmiany do SIWZ 2013-06-17
Ogłoszenie o zamówieniu 2013-06-14
SIWZ Przetarg nieograniczony 2013-06-14
Zał nr 1 Szczegółowe warunki zamówienia 2013-06-14
Zał nr 6 - Rejestr majątku 2013-06-14
Zał nr 7 Informacje do oceny ryzyka 2013-06-14
Sprzęt elekt medyczny i niemedyczny 2013-06-14

Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i...

Nazwa postępowania: Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do analizatora PENTRA 400 przez okres 36 miesięcy.
Numer postępowania: 227088 - 2013
Termin składania ofert: 21.06.2013, godz. 12:00
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2103-06-25
8. Zapytania i wyjaśnienia nr 1 2013-06-18
Ogłoszenie o zamówieniu 2013-06-13
1. SIWZ 15_13 2013-06-13
2. Oferta cenowa - zal. nr 1 2013-06-13
3. Oświadczenie art.22 - zal. nr 2 2013-06-13
4. Oświadczenie art.24 ust.1 - zal.nr 3 2013-06-13
5. Oświadczenie art.24 - zal.nr 4a 2013-06-13
6. Formularz oferty PENTRA 2013-06-13
7. Projekt umowy 15_13.doc 2013-06-13

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i palet.

Nazwa postępowania: Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i palet.
Numer postępowania: 222074 - 2013
Termin składania ofert: 18.06.2013, godz. 12:00
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2103-06-24
Ogłoszenie o zamówieniu 2013-06-10
1. SIWZ Gazy medyczne 19_13 2013-06-10
2. Formularz asortymentowo-cenowy Zal. nr 1 2013-06-10
3. Zalacznik nr 2 Oswiadczenie art. 22 2013-06-10
4. Zalacznik nr 3 art. 24 ust. 1 2013-06-10
5. Zalacznik nr 4a art. 24 ust. 1 pkt 2 2013-06-10
6. Formularz oferty 2013-06-10
7. Projekt umowy gazy medyczne 2013-06-10

Świadczenie usług pralniczych dla ZOZ Strzyżów.

Nazwa postępowania: Świadczenie usług pralniczych dla ZOZ Strzyżów.
Numer postępowania: 211812 - 2013
Termin składania ofert: 11.06.2013, godz. 12:40
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2013-06-11
Ogłoszenie o zamówieniu 2013-06-03
1. SIWZ usługa prania 18_13 2013-06-03
2. Załącznik nr 1-Oferta cenowa 2013-06-03
3. Załącznik nr 2 Oświadczenie art. 22 2013-06-03
4. Załącznik nr 3 art. 24 ust. 1 2013-06-03
5. Załącznik nr 4a art. 24 ust. 1 pkt 2 2013-06-03
6. Formularz oferty 2013-06-03
7. Projekt umowy PRANIE 2013-06-03

Na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w...

Nazwa postępowania: Na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie.
Numer postępowania: 93183 - 2013
Termin składania ofert: 05.06.2013, godz. 13:00
Ogłoszenie o wynikach postępowania 2013-06-14
Unieważnienie przetargu dla Pakietu I 2013-06-14
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2013-06-11
Odpowiedź na pytania zmiany do SIWZ 4 2013-06-11
Odpowiedź na pytania zmiany do SIWZ 3 2013-06-10
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2013-06-06
Odpowiedź na pytania zmiany do SIWZ 2 2013-06-06
Zał nr 1 do odpowiedzi z dnia 06.06.2013 2013-06-06
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2013-06-04
Odpowiedź na pytania zmiany do SIWZ 2013-06-04
Ogłoszenie o zamówieniu 2013-05-29
SIWZ Przetarg nieograniczony 2013-05-29
Zał nr 1 Szczegolowe warunki zamowienia 2013-05-29
Zał nr 8 - Rejestr majatku 2013-05-29
Zał nr 9 Informacje do oceny ryzyka 2013-05-29
Zał nr 10 - Rejestr pojazdow 2013-05-29
Sprzęt elekt medyczny i niemedyczny 2013-05-29
1 2 ... 59 60 61 62 63 64 66