Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przetargi

Dostawa preparatów do żywienia.

Nazwa postępowania: Dostawa preparatów do żywienia.
Numer postępowania: 376902 - 2013
Termin składania ofert: 25.09.2013, godz. 13:50
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2013-09-26
Ogłoszenie o zamówieniu 2013-09-17
1. SIWZ 30_13 2013-09-17
2. Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy 2013-09-17
3. Załącznik nr 2 Oświadczenie art. 22 2013-09-17
4. Załącznik nr 3 art. 24 ust. 1 2013-09-17
5. Załącznik nr 5a Oświadczenie art.24 2013-09-17
6. Formularz Oferty 30_13 2013-09-17
7. Projekt umowy 30_13 2013-09-17

Dostawa w formie leasingu finansowego videoduodenoskopu.

Nazwa postępowania: Dostawa w formie leasingu finansowego videoduodenoskopu.
Numer postępowania: 311912 - 2013
Termin składania ofert: 12.08.2013, godz. 12:00
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2013-08-23
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 2013-08-12
8. Odpowiedzi na pytania Przesunięcie terminu składania ofert na 20.08.2013 2103-08-12
8a. Formularz ogólny oferty ZMIANA 2013-08-12
8b. Projekt umowy ZMIANA 2013-08-12
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2013-08-07
Przedłużenie terminu składania ofert 2013-08-07
Ogłoszenie o zamówieniu 2013-08-02
1. SIWZ Videoduodenoskop 28_13 2013-08-02
2. Specyfikacja techniczna videoduodenoskopu 2013-08-02
3. Załącznik nr 2 Oświadczenie art. 22 2013-08-02
4. Załącznik nr 3 art. 24 ust. 1 2013-08-02
5. Załącznik nr 4a art. 24 ust. 1 pkt 2 2013-08-02
6. Formularz ogólny oferty videoduodenoskop 2013-08-02
7. Projekt umowy 28_13 2013-08-02

Dostawa materiałów opatrunkowych.

Nazwa postępowania: Dostawa materiałów opatrunkowych.
Numer postępowania: 289880 - 2013
Termin składania ofert: 31.07.2013, godz. 12:00
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2013-08-20
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2013-07-29
8. Zapytania i wyjaśnienia, Modyfikacja pak. 2,4,6 oraz Przesunięcie ter... 2013-07-29
8a. Załącznik nr 1 - Oferta cenowa modyfikacja pak.2,4,6 2013-07-29
Ogłoszenie o zamówieniu 2013-07-23
1. SIWZ 21_13 2013-07-23
2. Załącznik nr 1 - Oferta cenowa 2013-07-23
3. Załącznik nr 2 Oświadczenie art. 22 2013-07-23
4. Załącznik nr 3 art. 24 ust. 1 2013-07-23
5. Załącznik nr 4a art. 24 ust. 1 pkt 2 2013-07-23
6. Formularz Oferty 2013-07-23
7. Projekt umowy 2013-07-23

Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na 9 pakietów.

Nazwa postępowania: Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na 9 pakietów.
Numer postępowania: 146677 - 2013
Termin składania ofert: 26.07.2013, godz. 12:40
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 26_13 2013-07-30
Ogłoszenie o zamówieniu 2013-07-18
1. SIWZ Art. spożywcze 26_13 2013-07-18
2. Oferta cenowa żywność-zal. nr 1 2013-07-18
3. Załącznik nr 2 Oświadczenie art. 22 2013-07-18
4. Załącznik nr 3 art. 24 ust. 1 2013-07-18
5. Załącznik nr 4a art. 24 ust. 1 pkt 2 2013-07-18
6. Załącznik nr 5 Oświadczenie o nienależeniu do grupy kapitałowej 2013-07-18
7. Formularz Oferty 26_13 2013-07-18
8. Projekt umowy 2013-07-18
1 2 ... 58 59 60 61 62 64 66