Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przetargi

Dostawa środków do dezynfekcji i utrzymania higieny szpitalnej.

Nazwa postępowania: Dostawa środków do dezynfekcji i utrzymania higieny szpitalnej.
Numer postępowania: 468346-2013
Termin składania ofert: 29.11.2013, godz. 12:00
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2 2013-12-16
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pakiet 1 i 6 2013-12-09
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2013-11-28
SPROSTOWANIE odpowiedzi i przesunięcie terminu składania ofert na 03.12.... 2013-11-28
8. Pytania i odpowiedzi 1 do SIWZ 2013-11-26
Ogłoszenie o zamówieniu 2013-11-18
1. SIWZ 33_13 2013-11-18
2. Zalacznik nr 1 Oferta cenowa 33_13 2013-11-18
3. Załącznik nr 2 Oświadczenie art. 22 2013-11-18
4. Zalacznik nr 3 art. 24 ust. 1 2013-11-18
5. Zalacznik nr 5a Oswiadczenie art.24 2013-11-18
6. Formularz Oferty 2013-11-18
7. Projekt umowy 2013-11-18

Dzierżawa analizatorów wraz z dostawą odczynników, materiałów...

Nazwa postępowania: Dzierżawa analizatorów wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i części eksploatacyjnych oraz dostawa odczynników i materiałów do analizatora Mythic 18 przez okres 36 miesięcy.
Numer postępowania: 446276 - 2013
Termin składania ofert: 08.11.2013, godz. 12:00
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Część 3 0213-11-28
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Część 1 i 2 2013-11-22
Zapytania i wyjaśnienia 2013-11-05
Broszura techniczna do pytania nr 1 2013-11-05
Ogłoszenie o zamówieniu 2013-10-31
1. SIWZ 20_13 2013-10-31
2. Zal. nr 1 Oferta cenowa 20_13 2013-10-31
2a. Zal. nr 1a Parametry graniczne Część nr 1 2013-10-31
2b. Zal. nr 1b Parametry graniczne Część nr 3 2013-10-31
3. Zal. nr 2 Oswiadczenie art. 22 2013-10-31
4. Zal. nr 3 art. 24 ust. 1 2013-10-31
5. Zal. nr 5a Oswiadczenie art.24 2013-10-31
6. Formularz oferty 20_13 2013-10-31
7. Projekt umowy dostawy 20_13 2013-10-31
8. Projekt umowy dzierzawy 20_13 2013-10-31

Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na 9 pakietów.

Nazwa postępowania: Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na 9 pakietów.
Numer postępowania: 420252 - 2013
Termin składania ofert: 24.10.2013, godz. 12:40
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 32_13 2013-10-30
Ogłoszenie o zamówieniu 2013-10-16
1. SIWZ Art. spożywcze 32_13 2013-10-16
2. Oferta cenowa żywność-zal. nr 1 2013-10-16
3. Załącznik nr 2 Oświadczenie art. 22 2013-10-16
4. Załącznik nr 3 art. 24 ust. 1 2013-10-16
5. Załącznik nr 4a art. 24 ust. 1 pkt 2 2013-10-16
6. Załącznik nr 5 Oświadczenie o nienależeniu do grupy kapitałowej 2013-10-16
7. Formularz Oferty 32_13 2013-10-16
8. Projekt umowy 2013-10-16

Dostawa drobnego sprzętu medycznego i laboratoryjnego z podziałem...

Nazwa postępowania: Dostawa drobnego sprzętu medycznego i laboratoryjnego z podziałem na pakiety.
Numer postępowania: 207289 - 2013
Termin składania ofert: 16.10.2103, godz. 12:40
II Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2013-12-10
I Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2013-11-15
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 2013-10-22
MODYFIKACJA Formularz oferty 2013-10-22
Odpowiedzi na pytania 2103-10-22
ZMIANY Oferta cenowa pak. 7 i 7a - zal. nr 1 (3) 2013-10-22
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 2013-10-18
II Przesunięcie terminu otwarcia ofert na 25.10.2013r. 2013-10-18
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2013-10-11
Przesunięcie terminu otwarcia ofert 2013-10-11
Ogłoszenie o zamówieniu 2013-10-08
1. SIWZ Drobny sprzęt medyczny 29_13 2013-10-08
2. Oferta cenowa - zal. nr 1 2013-10-08
3. Załącznik nr 2 Oświadczenie art. 22 2013-10-08
4. Załącznik nr 3 art. 24 ust. 1 2013-10-08
5. Załącznik nr 4a art. 24 ust. 1 pkt 2 2013-10-08
6. Załącznik nr 5 Oświadczenie o nienależeniu do grupy kapitałowej 2013-10-08
7. Formularz oferty 2013-10-08
8. Projekt umowy 29_13 2013-10-08
1 2 ... 58 59 60 61 63 65 66