Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przetargi

Dostawa środków ochrony indywidualnej z podziałem na pakiety

Nazwa postępowania: Dostawa środków ochrony indywidualnej z podziałem na pakiety
Numer postępowania: ZP.026.20.2022
Termin składania ofert: 10.06.2022, godz. 10:00
Adres strony internetowej prowadzonego postepowania
https://miniportal.uzp.gov.pl

Nr ogłoszenia

2022/BZP 00185989/01

Identyfikator postepowania w miniPortalu
39435a96-d02a-4063-85ed-4a7af395b312

ADRES SKRZYNKI EPUAPZOZStrzyzow
Ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00185989/01 2022-05-31

Dostawa implantów ortopedycznych - kolano, stopa, bark

Nazwa postępowania: Dostawa implantów ortopedycznych - kolano, stopa, bark
Numer postępowania: ZP.26.19.2022
Termin składania ofert: 30.05.2022, godz. 10:00
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania 
https://miniportal.uzp.gov.pl

Nr ogłoszenia 2022/BZP 00170558/01

Identyfikator postępowania w miniportalP
d61da8ab-8f99-4d60-af1f-8424eaa0e05c

Adres skrzynki EPUAP: ZOZStrzyzow

 
Ogłoszenie o zamówieniu 2022_BZP 0017055801

Dostawa pozostałych artykułów spożywczych z podziałem na 8 pakietów

Nazwa postępowania: Dostawa pozostałych artykułów spożywczych z podziałem na 8 pakietów
Numer postępowania: ZP.26.18.2022
Termin składania ofert: 24.05.2022, godz. 10:00
Adres strony internetowej prowadzonego postepowania
https://miniportal.uzp.gov.pl

Nr ogłoszenia

2022/BZP 00161126/01

Identyfikator postepowania w miniPortalu
9e72279a-b76a-48b6-9bbb-8c9b1de09f74

ADRES SKRZYNKI EPUAPZOZStrzyzow
Ogłoszenie o zamówieniu 2022BZP 0016112601.pdf

Dostawa gazów medycznych i ciekłego azotu z podziałem na pakiety

Nazwa postępowania: Dostawa gazów medycznych i ciekłego azotu z podziałem na pakiety
Numer postępowania: ZP.026.14.2022
Termin składania ofert: 10.05.2022, godz. 10:00
Adres strony internetowej prowadzonego postepowania
https://miniportal.uzp.gov.pl

Nr ogłoszenia
2022/BZP 00141887/01


Identyfikator postepowania w miniPortalu
32eecb97-bf58-4c34-a109-b7a3e59209f0

ADRES SKRZYNKI EPUAPZOZStrzyzow
Ogłoszenie o zamówieniu 14.2022 Gazy medyczne BZP 00141887_01 2022-04-29

Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych z podziałem...

Nazwa postępowania: Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych z podziałem na pakiety
Numer postępowania: ZP.26.13.2022
Termin składania ofert: 29.04.2022, godz. 10:00
Adres strony internetowej prowadzonego postepowania
https://miniportal.uzp.gov.pl

Nr ogłoszenia
2022/BZP 00127200/01


Identyfikator postepowania w miniPortalu
a84b8c6c-b872-4bfd-b862-104779784a24

ADRES SKRZYNKI EPUAPZOZStrzyzow
Ogłoszenie o zamówieniu 2022BZP 0012720001 2022-04-20
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2022-04-26
1 2 3 4 6 8 9 10 ... 65 66