Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przetargi

Dostawa artykułów mleczarskich, mięsa i produktów mięsnych z...

Nazwa postępowania: Dostawa artykułów mleczarskich, mięsa i produktów mięsnych z podziałm na pakiety
Numer postępowania: ZP.026.26.2022
Termin składania ofert: 03.08.2022, godz. 10:00
Adres strony internetowej prowadzonego postepowania
https://miniportal.uzp.gov.pl

Nr ogłoszenia

2022/BZP 00277991/01

Identyfikator postepowania w miniPortalu
aef4b803-90e7-4c7e-88f8-773b30dcef72

ADRES SKRZYNKI EPUAPZOZStrzyzow
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022 BZP 00277991.01 z dnia 2022.07.26 2022-07-26

Dostawa implantów ortopedycznych oraz akcesoriów do artroskopii

Nazwa postępowania: Dostawa implantów ortopedycznych oraz akcesoriów do artroskopii
Numer postępowania: ZP.26.25.2022
Termin składania ofert: 03.08.2022, godz. 10:00
Adres strony internetowej prowadzonego postepowania
https://miniportal.uzp.gov.pl

Nr ogłoszenia

2022/BZP 00275485/01

Identyfikator postepowania w miniPortalu
91a086fe-a855-4ead-84b2-8ad4d7210bc8

ADRES SKRZYNKI EPUAPZOZStrzyzow
Ogłoszenie o zamówieniu 2022-07-25
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2022-07-29

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Nazwa postępowania: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
Numer postępowania:
Termin składania ofert:
Plan zamówień 2022_BZP 00069997_04_P 2022-07-20
Korekta planu zamówień na 2022_BZP 00069997_06_P z dnia 28.12.2022r. 2022-12-28

Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich dla ZOZ Strzyżów

Nazwa postępowania: Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich dla ZOZ Strzyżów
Numer postępowania: ZP.026.24.2022
Termin składania ofert: 11.07.2022, godz. 10:00
Adres strony internetowej prowadzonego postepowania
https://miniportal.uzp.gov.pl

Nr ogłoszenia

2022/BZP 00235656/01

Identyfikator postepowania w miniPortalu
3abe0b4e-26f8-4087-857a-b7571a1346d5

ADRES SKRZYNKI EPUAPZOZStrzyzow
Ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00235656/01 2022-07-01

Dostawa materiałów szewnych i innych materiałów medycznych z...

Nazwa postępowania: Dostawa materiałów szewnych i innych materiałów medycznych z podziałem na pakiety
Numer postępowania: ZP.26.21.2022
Termin składania ofert: 10.06.2022, godz. 10:00
Adres strony internetowej prowadzonego postepowania
https://miniportal.uzp.gov.pl

Nr ogłoszenia

2022/BZP 00191821/01

Identyfikator postepowania w miniPortalu
93a48c04-5732-4dc7-8a76-449e6c2baa7a

ADRES SKRZYNKI EPUAPZOZStrzyzow
Ogłoszenie o zamówieniu 2022-06-02
1 2 3 5 7 8 9 ... 65 66