Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przetargi

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Nazwa postępowania: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
Numer postępowania:
Termin składania ofert:
Korekta planu zamówień na 2022_BZP 00069997_06_P z dnia 28.12.2022r.pdf 2022-12-28

Dostawa implantów w formie depozytu z podziałem na pakiety

Nazwa postępowania: Dostawa implantów w formie depozytu z podziałem na pakiety
Numer postępowania: ZP.026.49.2022
Termin składania ofert: 23.12.2022, godz. 09:00
Adres strony internetowej prowadzonego postepowania
https://miniportal.uzp.gov.pl

Nr ogłoszenia:
2022/BZP 00498201

Identyfikator postepowania w miniPortalu
cc00d446-d36b-4030-91fc-395d7eefe6c4

ADRES SKRZYNKI EPUAPZOZStrzyzow
Ogłoszenie o zamówieniu 2022.BZP 00498201 2022-12-15

Dostawa opatrunków i akcesoriów do podciśnieniowej terapii ran wraz...

Nazwa postępowania: Dostawa opatrunków i akcesoriów do podciśnieniowej terapii ran wraz z dzierżawą urządzeń
Numer postępowania: ZP.26.48.2022
Termin składania ofert: 09.12.2022, godz. 12:00
Adres strony internetowej prowadzonego postepowania
https://miniportal.uzp.gov.pl

Nr ogłoszenia:
2022/BZP 00471293/01

Identyfikator postepowania w miniPortalu
a273cdf2-c0ab-4801-8928-06239b29de7e

ADRES SKRZYNKI EPUAPZOZStrzyzow
Ogłoszenie o zamówieniu 2022-12-01

Dostawa artykułów mleczarskich, mięsa i produktów mięsnych z...

Nazwa postępowania: Dostawa artykułów mleczarskich, mięsa i produktów mięsnych z podziałm na pakiety
Numer postępowania: ZP.026.46.2022
Termin składania ofert: 30.11.2022, godz. 10:00
Adres strony internetowej prowadzonego postepowania
https://miniportal.uzp.gov.pl

Nr ogłoszenia:
2022/BZP 00452640/01

Identyfikator postepowania w miniPortalu
171cacc2-336f-4a8b-8fd8-b56f5b88a228

ADRES SKRZYNKI EPUAPZOZStrzyzow
Ogłoszenie o zamówieniu 2022_BZP 00452640_01.pdf 2022-11-22

Dostawa pozostałych artykułów spożywczych z podziałem na pakiety

Nazwa postępowania: Dostawa pozostałych artykułów spożywczych z podziałem na pakiety
Numer postępowania: ZP.026.47.2022
Termin składania ofert: 29.11.2022, godz. 10:00
Adres strony internetowej prowadzonego postepowania
https://miniportal.uzp.gov.pl

Nr ogłoszenia:
2022/BZP 00449264/01

Identyfikator postepowania w miniPortalu
1e302272-91bc-4158-b211-bee44f43573d

ADRES SKRZYNKI EPUAPZOZStrzyzow
Ogłoszenie o zmówieniu r 2022_BZP 00449264_01.pdf 2022-11-21
1 3 5 6 7 8 9 ... 66 67