Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przetargi

Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na pakiety

Nazwa postępowania: Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na pakiety
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-5/21 Identyfikator postępowania 8244709f-9dd5-4bd4-b482-8b5217d6aff8
Termin składania ofert: 14.05.2021, godz. 13:00
Ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf 2021-05-05

Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz drobnego sprzętu...

Nazwa postępowania: Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz drobnego sprzętu medycznego z podziałem na pakiety
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-3/21
Termin składania ofert: 14.05.2021, godz. 10:00
BZP Ogłoszenie o zamówieniu Identyfikator postępowania: a0f2602a-9cc7-46... 2021-05-04

Usługi asysty technicznej rozumianej jako nadzór autorski oraz...

Nazwa postępowania: Usługi asysty technicznej rozumianej jako nadzór autorski oraz serwis zintegrowanego systemu informatycznego ZOZ Strzyżów z podziałem na pakiety
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-1/21, ID: 755388b3-ce04-4c4d-b11e-d6c866e01511
Termin składania ofert: 24.03.2021, godz. 10:00
Ogłoszenie BZP 2021BZP 0001853901 z dnia 2021.03.16.pdf 2021-03-16

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Nazwa postępowania: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
Numer postępowania: Strona, na której prowadzone są postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Termin składania ofert:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2021-02-10
Korekta planu postępowań na 2021r. 2021-04-01
Korekta planu postępowań na 2021r. 2021-09-28
Korekta plany postępowań na 2021r. 2021-10-28
1 2 ... 11 12 13 15 17 18 19 ... 66 67