Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przetargi

Dostawa artykułów mleczarskich, mięsa i produktów mięsnych z...

Nazwa postępowania: Dostawa artykułów mleczarskich, mięsa i produktów mięsnych z podziałm na pakiety
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-10/21
Termin składania ofert: 02.08.2021, godz. 11:00
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl 

Identyfikator postępowania na miniPortalu: f59b621a-68ad-492a-bc80-8cd5fedd9bb1

Nr ogłoszenia BZP: 2021/BZP 00125632/01
Ogłoszenie o zamówieniu 2021_BZP 00125632_01.pdf 2021-07-23

Transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych

Nazwa postępowania: Transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-9/21
Termin składania ofert: 26.07.2021, godz. 10:00
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl

Identyfikator postępownia na miniPortalu: 20fd09b2-7012-410a-828e-a91b1d8f7c4b

Nr ogłoszenia BZP: 2021/BZP 00116480/01
Ogłoszenie o zamówieniu Transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych... 2021-07-15
BZP Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zmiana terminu skł. i otw. ofert 2021-07-21

Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich dla ZOZ Strzyżów

Nazwa postępowania: Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich dla ZOZ Strzyżów
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-7/21
Termin składania ofert: 02.07.2021, godz. 11:00
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl 
Identyfikator postępowania na liście wszystkich postępowań na miniPortalu:: 9cc2a79f-4632-49e2-b8b2-eecbb233c237
 
Ogłoszenie o zamówieniu. ID: 9cc2a79f-4632-49e2-b8b2-eecbb233c237 2021-06-23

Dostawa igieł do przeszywaczy, implantów ortopedycznych oraz...

Nazwa postępowania: Dostawa igieł do przeszywaczy, implantów ortopedycznych oraz gwoździ odpiętowych z podziałem na pakiety
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-6/21; ID: f5bfdc57-2e03-4be0-8375-64d02a1bb8e0
Termin składania ofert: 08.06.2021, godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 2021-05-28

Dostawa implantów ortopedycznych wraz z użyczeniem instrumentarium...

Nazwa postępowania: Dostawa implantów ortopedycznych wraz z użyczeniem instrumentarium z podziałem na pakiety
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-4/21, Identyfikator postępowania 32e255ee-ac9b-4f46-8adb-c4068cd00ea6
Termin składania ofert: 14.05.2021, godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf
1 2 ... 10 11 12 14 16 17 18 ... 66 67