Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przetargi

Dostawa środków ochrony indywidualnej z podziałem na pakiety

Nazwa postępowania: Dostawa środków ochrony indywidualnej z podziałem na pakiety
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-19/21
Termin składania ofert: 02.12.2021, godz. 10:00
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00277089/01

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 
1ce9c68d-eaa3-4853-8f79-da624ddb1132
Ogłoszenie o zamówieniu 2021 BZP 00277089_01 z dnia 19.11.2021 2021-11-19
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 26.11.2021r.pdf 2021-11-26

POWTÓRZENIE konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w...

Nazwa postępowania: POWTÓRZENIE konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I OBSŁUGI BANKU KRWI W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ZOZ STRZYŻÓW W POWIĄZANIU Z NAJMEM POMIESZCZEŃ, URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA
Numer postępowania:
Termin składania ofert: 17.11.2021, godz. 10:00
OGŁOSZENIE_O_KONKURSIE_OFERT 2021-11-04
1._SZCZEGÓŁOWE_WARUNKI_KONKURSU_2021 2021-11-04
2._Oferta_na_udzelanie_świadczeń_zdrowotnych 2021-11-04
3._ZOZ-Umowa_podwykonawstwa_LABORATORIUM_ 2021-11-04
Załącznik_nr_1_miesięczny_panel_badań 2021-11-04
Załącznik nr 2 Wykaz Pracowników 2021-11-04
Zał. nr 3 Prac. Analityczna - wykaz sprzętu 2021-11-04
17.11.2021 Rozstrzygnięcie konkursu ofert 2021-11-17

Ogłoszenie o nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Nazwa postępowania: Ogłoszenie o nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Numer postępowania:
Termin składania ofert:
Wykaz nieruchomości do dzierżawy 2021-11-03

Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na pakiety

Nazwa postępowania: Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na pakiety
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-20/21
Termin składania ofert: 12.11.2021, godz. 10:00
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00252663/01

Identyfikator postępowania: 6346e9d9-c28e-471e-adc2-e8a696ef7761
Ogłoszenie o zamówieniu ZOZ.ZP-382-20/21 2021-11-02

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie...

Nazwa postępowania: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I OBSŁUGI BANKU KRWI W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ZOZ STRZYŻÓW W POWIĄZANIU Z NAJMEM POMIESZCZEŃ, URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA
Numer postępowania:
Termin składania ofert: 04.11.2021, godz. 10:00
Zawiadonienie o unieważnieniu konkursu 04.11.2021.pdf 2021-11-04
1 2 ... 7 8 9 11 13 14 15 ... 65 66