Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przetargi

Dostawa drobnego sprzętu medycznego z podziałem na pakiety

Nazwa postępowania: Dostawa drobnego sprzętu medycznego z podziałem na pakiety
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-23/21
Termin składania ofert: 10.01.2022, godz. 10:00
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl

Numer ogłoszenia
2021/BZP/00338834/01

Identyfikator postępowania
df1436b9-58c2-416e-91ba-da580b37ad27

Ogłoszenie o zamówieniu 2021-12-30

Dostawa systemu do stabilizacji kręgosłupa

Nazwa postępowania: Dostawa systemu do stabilizacji kręgosłupa
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-18/21
Termin składania ofert: 04.01.2022, godz. 12:00
Adres strony internetowej prowadzonego postepowania
https://miniportal.uzp.gov.pl

Nr ogłoszenia
2021/BZP 00331301/01

Identyfikator postepowania
2c289176-1eb1-4d55-84f5-0c7bfa187aea
 
Ogłoszenie o zamówieniu 2021-12-27

Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich dla ZOZ Strzyżów

Nazwa postępowania: Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich dla ZOZ Strzyżów
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-26/21
Termin składania ofert: 30.12.2021, godz. 10:00
Adres strony internetowej prowadzonego postepowania
https://miniportal.uzp.gov.pl

Nr ogłoszenia
2021/BZP 00324438/01

Identyfikator postepowania
73344f7e-8f5b-4695-9453-1ee8786eedbe


 
Ogłoszenie o zamówieniu 2021-12-21

Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich

Nazwa postępowania: Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-24/21
Termin składania ofert: 20.12.2021, godz. 10:00
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania 
https://miniportal.uzp.gov.pl

Numer ogłoszenia
2021/BZP 00309694/01

Identyfikator postępowania na miniPortalu
f126783e-2e9d-49b9-8d7b-e225b098aab3


 
Ogłoszenie o zamówieniu 2021-12-10

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie...

Nazwa postępowania: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ - badania specjalistyczne wysyłkowe
Numer postępowania:
Termin składania ofert: 17.12.2021, godz. 13:00
1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT badania specjalistyczne wysyłkowe 2021-12-07
2. Warunki Konkursu Ofert 2021-12-07
3. Formularz oferty OGÓLNY 2021-12-07
4. Formularz cenowy Załącznik nr 1 Panel badań miesięczny badania specja... 2021-12-07
5. Projekt umowy BADANIA SPECJALISTYCZNE WYSYŁKOWE 2021-12-07
30.12.2021 Rozstrzygnięcie konkursu 2021-12-30
1 2 ... 6 7 8 10 12 13 14 ... 65 66