Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Neonatologii

Kadra

Kierownik 
Lek. med. Jan Gdula - Specjalista Neonatolog, Specjalista Pediatra

Z-ca Ordynatora
Lek. med. Anna Wojnarowska - Specjalista z zakresu Pediatrii

Pielęgniarka oddziałowa
Piel. dypl. Maria Czuba

 

Kontakt

Telefony na centrale szpitala:
(17) 276 11 07
(17) 276 28 04
(17) 276 10 65
(17) 276 12 82

Ważne telefony wewnętrzne oddziału:
332 – Ordynator
337 - Gabinet pielęgniarek

 

Opis oddziału

Oddział mieści się na III piętrze szpitala i liczy 16 łóżeczek noworodkowych, 2 inkubatory, 1 stanowisko intensywnej terapii.

Opieka nad noworodkami odbywa się według współczesnych standardów przewidzianych w I poziomie referencyjnym. Pacjenci, którzy kwalifikują się do leczenia w wyższym poziomie referencyjnym przewożeni są tam niezwłocznie.

Praca w oddziale zorganizowana jest w taki sposób, by zapewnić stały kontakt matki i noworodka. Podczas pobytu na oddziale personel udziela matkom niezbędnych rad, instruuje jak karmić i pielęgnować noworodka
 

Zakres świadczonych usług

W zakresie opieki nad noworodkami wykonywane są czynności niezbędne dla jego prawidłowego rozwoju (monitorowanie jego stanu zdrowia, potrzeb fizjologicznych, szczepienia i badania przesiewowe).
 

Wymagania

Aby być przyjętym na oddział wymagane są dokumenty: 

  • Skierowanie od lekarza 
  • Aktualny dowód ubezpieczenia 
  • NIP płatnika składek 
  • Dowód osobisty 
  • NIP osobisty pacjenta (w przypadku potrzeby zwolnienia lekarskiego)