Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Zmiana godzin pracy Punktu Szczepień Powszechnych

13.08.2021

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie informuje, że od dnia 16.08.2021 r. (poniedziałek) Punkt Szczepień Powszechnych jest czynny:
- poniedziałek, wtorek, piątek w godzinach od 8:00 do 15:00,
- środa, czwartek w godzinach od 12:00 do 17:00.

Przypominamy, że rejestracja na szczepienie jest możliwa w następujący sposób:
- telefonicznie pod nr. tel: 537 450 199 w godzinach pracy Punktu,
- osobiście w godzinach pracy Punktu,
- telefonicznie z infolinią 989 /do rejestracji konieczny numer PESEL/.

Pacjenci zapisani będą telefonicznie informowani o terminie szczepień.

Powrót