Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Zakup 2 nowych rejestratorów typu HOLTER EKG

07.09.2020


Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie informuje, że dzięki przekazaniu środków przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. z FUNDUSZU PREWENCYJNEGO w wysokości 10.000,00 zł. Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii wzbogacił się o 2 nowe rejestratory HOLTER EKG. Aparaty te będą służyły zarówno Oddziałowi Wewnętrznemu, jak i Poradni Kardiologicznej. Zakupione holtery pozwolą na zwiększenie dostępności do diagnostyki chorób serca, co jest szczególnie ważne w okresie pandemii COVID-19, podczas której - ze względu na narzuconą kwarantannę - wydłuża się okres oczekiwania na badania tak istotne dla zdrowia i życia naszych pacjentów.
 
2_holtery_sfinansowane_z_funduszu_prewencyjnego_pzu

2020-09-07

Pzu

2020-09-07


Powrót