Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Wznowienie realizacji świadczeń w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza

06.05.2020


Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie informuje, że została wznowiona realizacja świadczeń w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza w ramach ambulatoryjnej i domowej fizjoterapii oraz ośrodków dziennych.
Świadczenia są realizowane z uwzględnieniem wytycznych dot. pracy fizjoterapeuty w czasie pandemii oraz obowiązujących procedur epidemiologicznych w naszej placówce."

Powrót