Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Wznowienie pracy Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii

20.04.2020


​W nawiązaniu do wcześniejszych informacji dotyczących zawieszenia przyjęć na Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii, Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie uprzejmie informuje, że od 22 kwietnia 2020 roku, od godziny 7:00 wznawia przyjęcia na w/w Oddział.

Powrót