Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Wstrzymanie wykonywania świadczeń planowych

16.03.2020


W związku z Komunikatem Centrali NFZ z dnia 15.03.2020r. dotyczącym zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z dniem 16.03.2020r. Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie wstrzymuje świadczenia wykonywane planowo.
Dotyczy to pobytów w celu przeprowadzenia diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, prowadzenia rehabilitacji leczniczej, badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie (TK, Rtg, gastroskopia, kolonoskopia, USG). Jednocześnie w każdym przypadku odroczenia terminu udzielania świadczenia zostaną wzięte pod uwagę uwarunkowania i ryzyko dotyczące stanu zdrowia pacjenta i prawdopodobieństwo jego pogorszenia.

Powrót