Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Wstrzymanie przyjęć planowych

18.09.2020

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie informuje, że od dnia 18.09.2020 r. do odwłonania wstrzymuje przyjęcia planowe na wszystkie oddziały oraz pracownie diagnostyczne Szpitala Powiatowego w Strzyżowie za wyjątkiem stanów zagrożenia życia. Powyższa decyzja podyktowana jest zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w jednostce. O każdej zaistniałej zmianie poinformujemy Państwa odrębnym pismem.

Powrót