Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Wstrzymanie przyjęć na Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii

08.04.2020


Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie uprzejmie informuje, że w związku z dodatnim wynikiem COVID-19 u pacjentki hospitalizowanej w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii, wstrzymujemy przyjęcia na w/w Oddziale do odwołania.


Pacjenci i personel Oddziału będą przebywać na kwarantanie domowej, hotelowej lub zostaną przekierowani do innych Szpitali.


Ponadto informujemy, że w związku z brakami kadrowymi lekarzy na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Ginekologii oraz Oddział Chirurgii z Pododdziałem Urazowo-ortopedycznym będą przyjmowani tylko pacjenci w stanie zagrożenia życia.


Powrót