Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Wstrzymanie odwiedzin pacjentów

06.10.2021


Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej informuje, że w związku ze zwiększoną zachorowalnością na infekcje wirusowe od dnia 08.10.2021r. zostają wstrzymane odwiedziny w Oddziałach Szpitala Powiatowego w Strzyżowie oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym.

W sytuacji szczególnej dopuszcza się możliwość odwiedzin po uzyskaniu indywidualnej zgody Lekarza Kierującego Oddziałem lub lekarza dyżurnego.

Decyzja obowiązuje do odwołania.


Powrót