Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Telewizja iTV Południe w Szpitalu Powiatowym w Strzyżowie

06.10.2017

Zapraszamy Państwa do obejrzenia krótkiej prezentacji zmian w Szpitalu Powiatowym w Strzyżowie przygotowanej i udostępnionej przez telewizję iTV Południe

Prawa autorskie iTV Południe

Powrót