Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

16.08.2022

Zarząd Powiatu Strzyżowskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim, na uczelni działającej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Stypendium może być przyznane studentowi, który kształci się na kierunku lekarskim od IV do VI roku studiów magisterskich stacjonarnych lub niestacjonarnych; nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w chwili składania wniosku; zawrze umowę, w której zobowiąże się do podjęcia pracy w ZOZ Strzyżów. Wysokość stypendium to 2.000 zł miesięcznie.

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Powiatu Strzyżowskiego w poniższym linku.

https://www.strzyzowski.pl/news/nasza-spolecznosc/stypendium-dla-studentow-ksztalcacych-sie-na-kierunku-lekarskim

Powrót