Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w zbiórkę środków pieniężnych dla SP ZOZ Strzyżów.

27.03.2020

Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w zbiórkę środków pieniężnych dla SP ZOZ Strzyżów.
W załączniku przesyłamy potwierdzenie wykonania przelewu przez organizatora zbiórki. Na nasze konto została przelana kwota w wysokości 24 090 zł !
Potwierdzenie_wp%c5%82aty_%c5%9brodk%c3%b3w_ze_zrzutki.pl-1

2020-03-27

Potwierdzenie_wp%c5%82aty_%c5%9brodk%c3%b3w_ze_zrzutki.pl-2

2020-03-27


Powrót