Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania Szpitala Powiatowego oraz doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie

15.10.2018

 

PROJEKT „ROZBUDOWA, NADBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA SZPITALA POWIATOWEGO ORAZ DOPOSAŻENIE ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W STRZYŻOWIE DOFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ VI „SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNA” DZIAŁANIE 6.2 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ PODDZIAŁANIE 6.2.1 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA.

Z przyjemnością informujemy, że trwają prace budowlane związane z Projektem „Rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania Szpitala Powiatowego oraz doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie”.
 

Całkowity koszt Projektu to 23.254.322,59 zł, z czego kwota 9.999.999,98 zł. jest dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoPozostałą kwotę 13.254.322,61 zł. stanowi w głównej mierze dotacja Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, które zdecydowało o dofinansowaniu tej niezbędnej inwestycji. Jesteśmy wdzięczni za podjęcie tak dużego i ważnego wyzwania, jakim jest realizacja projektu, gdyż bez tego niemożliwe byłoby istnienie naszej jednostki jako szpitala ze względu na bardzo wysokie standardy narzucone jednostkom szpitalnym w Polsce.
 

Na dzień dzisiejszy stan zaawansowania robót wygląda następująco:

  • Segment „A” – w części, gdzie zostanie zorganizowany nowy Blok Operacyjny wykonuje się zamurowania i nowe ścianki działowe w pom. towarzyszących bloku operacyjnego, rozpoczęto montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych na 1 piętrze w tym instalację c.o., wykonuje się warstwy podłogowe na 1 piętrze (przygotowawcze pod wylewkę).

  • W segmencie „D” stanowiącym łącznik trwają prace żelbetowe (słupy) oraz roboty murowe na 1 piętrze, wykonuje się izolację przeciwwilgociową i cieplną pionową ścian piwnic oraz obsypywanie ścian zewnętrznych, murowanie ścianek działowych w piwnicy budynku.

W trakcie oceny są oferty związane z przetargiem na dostawę sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu. Dzięki zakupom blok operacyjny pozyska nowoczesne lampy i stoły operacyjne oraz specjalistyczny sprzęt do zabiegów chirurgicznych, artroskopowych i ginekologicznych, na którym bardzo zależało naszym lekarzom.

Przewiduję się, że początkiem przyszłego roku blok operacyjny będzie mógł pracować z pożytkiem dla pacjentów i personelu w nowoczesnych, spełniających europejskie standardy pomieszczeniach. Następnym oddziałem, który zostanie przeniesiony będzie Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Oddział ten będzie zwiększony o 2 łóżka, pozyska niezbędną izolatkę oraz zaplecze, a co najważniejsze zostanie wyposażony w nowoczesny sprzęt dla ratowania życia pacjentów.
 

Rozbudowa_segment_d

2018-10-15

Rozbudowa_segment_d2

2018-10-15

Rozbudowa_segment_d3

2018-10-15

Budowa_segmentu_d_2

2018-10-15

Budowa_segmentu_d

2018-10-15

Budowa_segmentu_d_3

2018-10-15

Budowa_segmentu_d_4

2018-10-15


Powrót