Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szpitala powiatowego oraz doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie.

20.09.2017

W dniu 13 września 2017 roku Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zamieścił informację, że Szpital Powiatowy w Strzyżowie znalazł się w gronie 16 placówek, które otrzymały środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na inwestycję mającą na celu  rozbudowę i modernizację Szpitala w kwocie 9 999 999,98 zł
Jest to jeden z największych projektów opracowanych i przygotowanych przez Dyrekcję Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie przy wydatnej współpracy Starosty i Wicestarosty Powiatu Strzyżowskiego. Jest to historyczny moment dla naszego Szpitala, modernizacja i zakup sprzętu diagnostycznego stworzy placówkę godną XXI wieku z wielką korzyścią dla naszych pacjentów. 

Dzięki realizacji projektu zwiększony zostanie dostęp do świadczeń medycznych realizowanych przez oddziały szpitala oraz powiązane z nimi bezpośrednio pracownie i komórki. Zostanie to osiągnięte poprzez realizację robót budowlanych i dosprzętowienie naszej jednostki.

W efekcie rozbudowy Szpitala powstanie nowy segment D, który jako "przewiązka" będzie stanowił połączenie budynków C (Szpitala) i F (Laboratorium). W ramach nowo powstałej powierzni użytkowej zostaną zlokalizowane następujące komórki:

Segment D – Poziom 0:
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej (RTG, USG) – usytuowanie rejestracji pacjentów RTG i USG oraz poczekalni w bezpośredniej bliskości z tychże pracowni pozwoli na polepszenie warunków udzielenia świadczeń.
  • Pracownia endoskopii (będzie usytuowana na parterze w segmentach C i D) – nowa lokalizacja zapewni zwiększoną dostępność dla pacjentów, powstaną oddzielne gabinety kolonoskopii z pokojem wybudzeń, gastroskopii oraz bronchoskopii.
Segment D - I piętro:
  • dzięki rozbudowie na poziomie I piętra w segmencie D zostanie umiejscowiony Pododdział Ortopedii. Oddział Chirurgii z Pododdziałem Ortopedii zostanie usystematyzowany na poziomie I piętra.
Segment D - II piętro:
  • rozbudowa segmentu D pozwoli na umiejscowienie całego Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii na II piętrze. 
Segment D - III piętro:
  • realizacja projektu umożliwi zlokalizowanie całego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Neonatologii na III piętrze.
 
Ponadto dzięki realizacji projektu w segmencie A powstaną:

Segment A - poziom 0: 
  • zostanie zlokalizowany Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z 4 łóżkami oraz izolatką.
Segment A - poziom I: 
  • w wyniku realizacji projektu na poziomie 1 piętra w segmencie A powstanie zespół 3 sal operacyjnych wraz z pozostałymi niezbędnymi pomieszczeniami.

Segment C w zakresie objętym projektem również będzie uporządkowany i efektywnie wykorzystany. W holu głównym zostanie zorganizowany punkt rejestracji i informacji pacjenta, który znacznie usprawni etap przyjmowania pacjenta do szpitala.


Doposażenie Szpitala będzie polegało w głównej mierze na zakupie nowoczesnego sprzętu na Blok Operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pracowni Endoskopii i nowoczesnego USG.
 
Rpo

2017-09-20


Powrót