Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Raport z rozbudowy Szpitala Powiatowego w Strzyżowie

15.03.2019

 


PROJEKT „ROZBUDOWA, NADBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA SZPITALA POWIATOWEGO ORAZ DOPOSAŻENIE ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W STRZYŻOWIE DOFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ VI „SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNA” DZIAŁANIE 6.2 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ PODDZIAŁANIE 6.2.1 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA.

Z przyjemnością informujemy, że trwają prace budowlane związane z Projektem „Rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania Szpitala Powiatowego oraz doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie”. Realizowane są również dostawy przewidziane w ramach Projektu – wyposażany jest Blok Operacyjny, którego oddanie jest planowane w kwietniu br. W salach operacyjnych zamontowany zostanie nowoczesny sprzęt, m. in. lampy, stoły operacyjne, kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne, aparaty do znieczulenia oraz sprzęt artroskopowy i chirurgiczny.

Kolejnym etapem będzie przeniesienie pracowni RTG oraz USG do parteru nowo wybudowanego segmentu D, gdzie swoje miejsce znajdą też gabinety Gastroskopii, Kolonoskopii i Bronchoskopii.

Pracownia USG od grudnia 2018r. korzysta z nowoczesnego aparatu USG z głowicą 3D, dzięki czemu znacząco wzrosła jakość obrazowania, co pozwala na skuteczniejszą diagnostykę naszych Pacjentów.

Kolejnymi bardzo ważnymi zakupami będzie wyposażenie Pracowni Endoskopii w nowoczesny sprzęt oraz zakup bieżni do badań wysiłkowych dla Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym, która ma zostać oddana do użytku 26.03.2019r.

Dzięki realizacji Projektu świadczenie medyczne będą wykonywane w standardach europejskich, zwiększy się też dostępność do świadczeń dzięki rozbudowie Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopii.

Całkowity koszt Projektu to 23.254.322,59 zł, z czego kwota 9.999.999,98 zł. jest dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostałą kwotę 13.254.322,61 zł. stanowi w głównej mierze dotacja Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, które zdecydowało o dofinansowaniu tej niezbędnej inwestycji. Jesteśmy wdzięczni za podjęcie tak dużego
i ważnego wyzwania, jakim jest realizacja projektu, gdyż bez tego niemożliwe byłoby istnienie naszej jednostki jako szpitala ze względu na bardzo wysokie standardy narzucone jednostkom szpitalnym w Polsce.

 

1_1

2019-03-15

1_2

2019-03-15

1_3

2019-03-15

1_5

2019-03-15

1_4

2019-03-15


Powrót