Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przetarg nieograniczony na sprzedaż ambulansu

23.11.2016

Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy pisemny na sprzedaż ambulansu Mercedes-Benz,
nr rejestracyjny RSR G999, rok produkcji 2001.Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie ZOZ Strzyżów,
ul. Dąbrowskiego 10, 38-100 Strzyżów najpóźniej dnia 30.11.2016 r. do godz,. 12:45Więcej informacji w zakładce "Przetargi"


Powrót