Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przenosiny Izby Przyjęć

10.04.2020


Informujemy, że w dniu dzisiejszym Izba Przyjęć została przeniesiona do swojej pierwotnej lokalizacji. Dostać się na nią można przez główne drzwi wejściowe do Szpitala.

Wejscie

2020-04-10


Powrót