Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przeniesienie Pracowni RTG, USG i Endoskopii

25.09.2019

 


PROJEKT „ROZBUDOWA, NADBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA SZPITALA POWIATOWEGO ORAZ DOPOSAŻENIE ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W STRZYŻOWIE DOFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ VI „SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNA” DZIAŁANIE 6.2 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ PODDZIAŁANIE 6.2.1 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA.
 


​We wrześniu 2019 roku został oddany do użytku parter budynku D oraz część pomieszczeń w budynku C. W efekcie wykonanych robót Zakład Diagnostyki Obrazowej z pracownią RTG i USG przeniesiono do nowo wybudowanych pomieszczeń na parterze. Znalazła tu miejsce również Pracownia Endoskopii, gdzie nowocześnie wyposażone gabinety obsługują pacjentów w zakresie gastroskopii, kolonoskopii i bronchoskopii. Dzięki realizacji Projektu świadczenia medyczne będą wykonywane w europejskich standardach. Zwiększy się również dostępność do świadczeń dzięki rozbudowie i wyposażeniu.

​​Całkowity koszt Projektu to 23 254 322,59 zł, z czego kwota 9 999 999,98 zł jest dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostałą kwotę 13 254 322,61 zł stanowi w głównej mierze dotacja Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, które zdecydowało o dofinansowaniu tej niezbędnej inwestycji. Jesteśmy wdzięczni za podjęcie tak dużego i ważnego wyzwania, jakim jest realizacja projektu, gdyż bez tego niemożliwe byłoby istnienie naszej jednostki jako szpitala ze względu na bardzo wysokie standardy narzucone jednostkom szpitalnym w Polsce.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

 

 

 

 

12

2019-09-25

11

2019-09-25

6

2019-09-25

7

2019-09-25

9

2019-09-25

8

2019-09-25

10

2019-09-25

3

2019-09-25

4

2019-09-25

2

2019-09-25

5

2019-09-25


Powrót