Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przeniesienie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

06.03.2020

 


PROJEKT „ROZBUDOWA, NADBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA SZPITALA POWIATOWEGO ORAZ DOPOSAŻENIE ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W STRZYŻOWIE DOFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ VI „SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNA” DZIAŁANIE 6.2 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ PODDZIAŁANIE 6.2.1 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA.
 


​Z przyjemności informujemy, że Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii został przeniesiony do nowych pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku. Dzięki realizacji Projektu ilość łóżek został zwiększona do 4 plus izolatka. Oddział pozyskał niezbędne zaplecze socjalne oraz został doposażony w nowy sprzęt:
- kardiomonitory wraz z centralą,
- respiratory,
- przyłóżkowy aparat RTG,
- bronchofiberoskop,
- pompy infuzyjne,
- myjnie do kaczek i basenów.

Całkowity koszt Projektu to 23.254.322,59 zł, z czego kwota 9.999.999,98 zł. jest dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostałą kwotę 13.254.322,61 zł. stanowi w głównej mierze dotacja Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, które zdecydowało o dofinansowaniu tej niezbędnej inwestycji. Jesteśmy wdzięczni za podjęcie tak dużego i ważnego wyzwania, jakim jest realizacja projektu, gdyż bez tego niemożliwe byłoby istnienie naszej jednostki jako szpitala ze względu na bardzo wysokie standardy narzucone jednostkom szpitalnym w Polsce. 


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

 

 

 

 

4

2020-03-06

5

2020-03-06

3

2020-03-06

1

2020-03-06

6

2020-03-06

7

2020-03-06

9

2020-03-06


Powrót