Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Poradnia Domowego Leczenia Tlenem

30.01.2017


Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie informuje, że od dnia 3 lutego 2017 roku rozpoczyna swoją działalność w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia - Poradnia Domowego Leczenia Tlenem. Zadaniem Poradni jest udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie domowej tlenoterapii – sprawowanie opieki nad chorymi wymagającymi wspomagania oddechu przy pomocy koncentratora tlenu. Tlenoterapia jest postępowaniem leczniczym w przewlekłej niewydolności oddechowej, a jej celem jest zwiększenie stężenia tlenu w pęcherzykach płucnych co w konsekwencji poprzez wysycenie hemoglobiny tlenem i jej dowóz do tkanek ma zapobiec następstwom wynikającym z niedotlenienia organizmu. W domowym leczeniu tlenem stosowane są koncentratory tlenu, które „zagęszczają” tlen z powietrza, a korzystanie z nich przez pacjentów jest bezpłatne. Pacjent ponosi jedynie koszt zużycia energii elektrycznej przez aparat-koncetrator.

Powrót