Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Podpisanie umowy na rozbudowę Szpitala Powiatowego w Strzyżowie

15.05.2018
Dnia 11 maja 2018 roku została podpisana umowa na realizację robót budowlanych związanych z realizacją Projektu pn. „Rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Szpitala Powiatowego oraz doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie” w ramach poddziałania nr 6.2.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Wartość umowy opiewa na kwotę 19 197 022,59 zł, z czego dofinansowanie unijne ma wynieść 6 621 844,99 zł., natomiast pozostała kwota 12.575.177,60 zł. ma zostać pokryta z budżetu Powiatu Strzyżowskiego oraz środków ZOZ Strzyżów. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane „Rembud" Sp. z. o.o. z siedzibą w Strzyżowie.
 

Podpisanie umowy odbyło się w obecności ważnych przedstawicieli naszego regionu. Uroczyste podpisanie kontraktu w trakcie XLVII sesji Rady Powiatu Strzyżowskiego uświetnił swoją obecnością Pan Stanisław Kruczek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. Wiele ciepłych słów padło z ust Pana Starosty Roberta Godka oraz Pana Wicestarosty Jana Stodolaka, którzy mają pieczę nad tym projektem inwestycyjnym. Udział wzięli także: Pan Marcin Kut Wójt Gminy Wiśniowa, Pan Waldemar Góra Zastępca Burmistrza Strzyżowa, Pan Jan Ziarnik Wójt Gminy Frysztak, Radni Rady Powiatu Strzyżowskiego na czele z Przewodniczącym Rady Powiatu Panem Markiem Jurzystą, Dyrekcja i pracownicy Szpitala Powiatowego. Inwestycja ta jest bardzo ważna z punktu widzenia przystosowania naszego Szpitala Powiatowego do obecnie obowiązujących standardów, dlatego też jesteśmy wdzięczni za przychylność i wsparcie w realizacji tego historycznego przedsięwzięcia.
 

Szpital Powiatowy zostanie rozbudowany o około 2000 m2 powierzchni użytkowej, a w wyniku wykonania robót budowlanych pozyskamy następujące powierzchnie:

 1. W segmencie A – na I piętrze powstanie Blok Operacyjny z 3 nowocześnie wyposażonymi salami dedykowanymi dla chirurgii, ortopedii i ginekologii. Obecnie blok operacyjny nie posiada wymaganego zaplecza i jedynie 2 sale operacyjne, co przy liczbie ponad 1600 zabiegów rocznie wymaga rozbudowy. Realizacja inwestycji umożliwi wykonywanie większej ilości zabiegów oraz specjalistycznych procedur, np. endoprotez stawu biodrowego i kolanowego. Bezpośrednio przełoży się na bezpieczeństwo pacjentów i skrócenie okresu oczekiwania na udzielane świadczenia.

  Na parterze segmentu A zostanie ulokowany nowocześnie urządzony i wyposażony Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z 4 łóżkami i izolatką z węzłem sanitarnym, której do tej pory nie było. Zakup nowoczesnego sprzętu będzie ułatwiał nadzór nad pacjentem i stanem jego zdrowia i pozwoli na skuteczniejszą terapię w ramach tego oddziału.
   

 2. W segmencie D na parterze swoje miejsce znajdzie pracownia endoskopii, która do tej pory funkcjonuje w ramach 1 gabinetu zabiegowego bez podstawowego zaplecza. W wyniku rozbudowy uzyskamy 3 gabinety: endoskopii – kolonoskopii z pokojem wybudzeń, gastroskopii i bronchoskopii, pomieszczenie myjni oraz zaplecze socjalne dla personelu medycznego. Doposażenie w nowoczesny sprzęt endoskopowy pozwoli naszemu personelowi w pełni wykorzystać swoje kwalifikacje dla dobra naszych pacjentów.
   

 3. Rozbudowa segmentu D pozwoli na usystematyzowanie pracy oddziałów w ramach jednego poziomu na I, II i III-cim piętrze, co znacznie ułatwi pracę personelu. Każdy z oddziałów pozyska nową powierzchnię w segmiencie D, który będzie naturalnym przedłużeniem, z dodatkowymi salami chorych i węzłami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Bardzo ważnym elementem będzie też winda zlokalizowana w części D. Zmiany te przyczynią się do znacznego zwiększenia komfortu dla pacjentów i personelu szpitala oraz ich bezpieczeństwa.
   

 4. Zakład Diagnostyki Obrazowej, który będzie zlokalizowany na parterze w nowopowstałym segmencie D zyska zaplecze wraz z rejestracją i poczekalnią dla pacjentów, co znacznie ułatwi koordynację pracy personelu, a wyposażenie pracowni USG w nowoczesny aparat pozwoli na skuteczniejszą diagnostykę pacjentów.
   

 5. Ponadto dzięki realizacji inwestycji przy Izbie Przyjęć powstanie punk informacyjny dla pacjenta, gdzie kompetentna osoba będzie mogła pokierować każdego zgłaszającego się pacjenta do odpowiedniej komórki. Powstaną też pomieszczenia dla Rehabilitacji działającej w ramach oddziałów, w których nasi terapeuci będą mogli wykonywać zabiegi we właściwych warunkach.
   

 6. Uregulowana zostanie również działalność gabinetu przyjęć lekarza POZ, który będzie usytuowany w pobliżu Izby Przyjęć, z poczekalnią dedykowaną na jego potrzeby.
   

Pełni nadziei na szybką realizację całości działań z góry przepraszamy za powstałe w związku z jego realizacją niedogodności. Dołożymy wszelkich starań, aby działania były jak najmniej odczuwalne dla naszych Pacjentów.

 

 
Relacja telewizji iTV Południe z podpisania umowy

Powrót